CAO

Artikel 20 Functiehuis

  1. De functie-indeling bepaalt de salarisschaal. Een lagere salarisschaal dan de functie-indeling aangeeft, is alleen tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden toegestaan (zie artikel 21A en 21B).
  2. Een werkgever die iemand inhuurt via een uitzendorganisatie, detacheringsbureau of andere organisatie beloont deze medewerker ten minste hetzelfde als een werknemer in een gelijke of gelijkwaardige functie.