CAO

Artikel 16

  1. Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.
  2. Werknemer heeft per vakantiejaar recht op 240 uur vakantie op basis van een dienstverband van 40 uur per week (bestaand uit 160 (4×40) wettelijke vakantie-uren en 80 (2×40) bovenwettelijke, cao- vakantie-uren).
  3. Werknemer heeft per vakantiejaar recht op:
    a. 16 uren extra vakantie met ingang van het vakantiejaar, waarin hij 50 jaar of ouder wordt
    b. 32 uren extra vakantie met ingang van het vakantiejaar, waarin hij 55 jaar of ouder wordt;
    c. 48 uren extra vakantie met ingang van het vakantiejaar, waarin hij 60 jaar of ouder wordt.
  4. Voor werknemers die voor 1 april 2011 in dienst waren, geldt onderstaande tabel.

Leeftijd op 31-12-2011

Totaal extra vakantie-uren

35 t/m 39 jaar

8 uur

40 t/m 44 jaar

16 uur

45 t/m 49 jaar

24 uur

50 t/m 54 jaar

32 uur

55 t/m 59 jaar

40 uur

60 t/m 65 jaar

48 uur

 

Het aantal vakantie-uren op basis van leeftijd op datum 31/12/2011 blijft per jaar gelijk, tot het moment dat werknemer op grond van lid 3 recht heeft op meer vakantie-uren op basis van leeftijd.