Introductieworkshop Bureau-intermediair

De bureau-intermediair beweegt zich tussen en met werkgever en werknemers, vervult een vertrouwensrol. Wat houdt die rol in? Wat is daar voor nodig? Hoe verhoudt zich dat tot de medezeggenschap in het bureau en welke mogelijkheden biedt de cao aan werknemers en werkgever als medezeggenschap goed is geregeld? Waarom is de bureau-intermediair belangrijk? Een van de oogmerken van de cao is het tot stand brengen van een volwaardige arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemers. Om dat te bereiken is het belangrijk dat werkgever en werknemers met elkaar in gesprek komen en blijven. Dat is het leidend thema.

Workshop
De workshops zijn informatief, concreet, bieden handvatten voor implementatie, er wordt een roadmap gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de bureaugrootte. Er wordt nader ingegaan op de rol van de bureau-intermediair in relatie tot die bureaugrootte. De workshops zijn bedoeld voor die werknemers die zich aangetrokken voelen tot deze nieuwe rol.
De begeleiding van de workshop wordt gedaan door Exchains en CAOP.

Voor wie?
Bureau-intermediairs en mensen die overwegen dit te worden.

Duur en datum
De workshop duurt een dagdeel en wordt op een centrale plaats georganiseerd als er voldoende deelnemers zijn. Naar behoefte kan een vervolgactiviteit op maat worden georganiseerd.

Lees hier een impressie van de worskhop

Deelnemen? Mail 

 

Workshop gesprekken en praktische kennis

Het is voor bureau-intermediair, OR  van belang dat hij in een duidelijke context opereert. Wat zijn gespreksonderwerpen van belang, hoe verhoudt zich zijn rol in de tijd, welke doelen zijn nuttig om in het vizier te houden, welke vaardigheden en kennis zijn belangrijk.

Workshop
Gesprekken en praktische kennis voor de bureau-intermediair staan centraal.

  • ‘Collectieve beleving’ personeel- en bureaubeleid. Wat is nodig aan informatie, wederzijds, hoe kan het efficiënter, hoe kan geïnvesteerd worden in het beleid, dus ook de koers van het bureau.
  • Hoe zien OR, bureau-intermediair en leiding het in gesprek komen en blijven nu en over 2 jaar.
  • OR en bureau-intermediair zijn woordvoerder en aanspreekpunt. Hoe kan hij de sfeer goed raken, hoe brengt hij het gevoel op de werkvloer over, hoe vertaalt zich dat naar  medezeggenschap, welke informatie is van belang.

En in het verlengde hiervan kunnen aan de orde komen:

  • Hoe voert OR en bureau-intermediair de gesprekken, welke bagage is nuttig en nodig. Met aandacht voor gesprekstechniek, verschillende belangen, doelen wegen en bij elkaar brengen.
  • Hoe wordt OR en bureau-intermediair gekozen, hoe wordt medezeggenschap georganiseerd in de verschillende bureaugroottes (1-10/15, 10/15-50, 50>).

Voor wie?
Bureau-intermediairs en OR-leden. Ook werkenden en werkgevers in de architectenbranche zijn welkom.

Duur en datum
De workshop duurt in beginsel een dagdeel en wordt op een centrale plaats georganiseerd als er voldoende deelnemers zijn. Naar behoefte kan een vervolgactiviteit op maat worden georganiseerd.

Kosten
De bijdrage in de kosten bedraagt € 50,- per persoon.

Interesse in deelnemen of vervolg
Mail 

 

SFA-helpdesk & een stap verder

Producten en diensten voor de branche

SFA wil architectenbureaus en degenen die daar werken handreikingen doen om te werken aan de toekomst.
In Doen wat nodig is! zijn producten en diensten op verschillende niveaus hiervoor te vinden:

  • Kritisch kijken: Doe ik wat nodig is?
  • De praktijk: Doe ik de goede dingen?
  • Praktische ondersteuning: Wat heb ik nodig?

Helpdesk
Wie vragen heeft naar aanleiding van Doen wat nodig is, kan de helpdesk benaderen.

Een stap verder: advies en begeleiding op maat
SFA kan - telefonisch of 'live' - met u meedenken over wat in uw specifieke situatie nodig is om te doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het samen werken aan een update van het verdienmodel van uw bureau, om het begeleiden van de dialoog, of om het inrichten van de gesprekscyclus of de medezeggenschap.

Voor wie?
Voor architectenbureaus en degenen die daar werken.

Interesse
Mail