De toekomstige rol van de architect: een wetenschappelijke ontwerpgids

‘De toekomstige rol van de architect’ beschrijft de essentie van een wetenschappelijke verkenning naar nieuwe rolstructuren in de Nederlandse architectenbranche. Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het futurA project, dat verwijst naar future value chains of architectural services. Vier jaar lang hebben onderzoekers Marina Bos-de Vos en Bente Lieftink vanuit de Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit Nijmegen in nauwe samenwerking met de BNA onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de rollen die architectenbureaus in het bouwproces vervullen.

naar site TU Delft voor ontwerpgids & toolkit