Architect 2030: Act now

Lees de door BNA ontwikkelde toekomstscenario’s, vier richtingen voor de combinatie automatisering of innovatie, copyright of copyleft.

BNA_ARCHITECT_2030_ACT_NOW

Er zijn ook vier animatiefilmpjes gemaakt door Sacha Kleerebezem, te zien op het BNA Communicatiekanaal (YouTube)
Kijk naar de animaties en denk na over jouw / jullie toekomst.


Animatie Tech architect
, ervan uitgaand dat in 2030 dit scenario is uitgekomen

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

 

Animatie Archinet

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

 

Archipreneur scenario in 2030 betekent? Kijk de animatie

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

 

Archibot scenario

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Rapport arbeidszaken

SFA laat jaarlijks een aantal vragen naar arbeidszaken meelopen als onderdeel van een BNA-verdiepingsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. De laatste meting is gehouden in het voorjaar 2019, ruim 140 architectenbureaus hebben de vragenlijst ingevuld.

De rapportage SFA Arbeidszaken voorjaar 2019 geeft de resultaten voor het SFA-deel weer. 
Naast vragen over cao & functiehandboek is er extra aandacht voor kennis over ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers in architectenbureaus. 

 

tabel uit SFA Arbeidszaken voorjaar 2019

Aantal werknemers

Het aantal werknemers dat een tijdelijk of vast contract heeft bij een architectenbureau neemt de laatste jaren weer toe.
In 2018 zet de stijging door: het pensioenfonds voor architecten telt in januari 8.276 werknemers, in juli 2018 toegenomen tot 8.385 personen. En eind 2018 is het aantal toegenomen tot 8.448.
Bron: Stichting Pensioenfonds Architectenbureaus

Aantal actieve deelnemers pensioenfonds eind kalenderjaar

2018 8.448
2017  7.954
 2016  7.477
2015  7.061
2014 6.762
 2013  7.063
 2012  8.693
 2011  10.008
 2010  11.557
2009  12.953
2008 14.356
 2007  13.860
 2006  13.976
 2005  13.850
 2004   13.805
 2003  13.545
 2002 13.553

 

Architect m/v, hoe divers is onze branche?

Hoe divers is de architectenbranche? Voor een beter inzicht worden hier gegevens over de man-vrouw verdeling gepresenteerd.
De gegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen, niet compleet maar schetsen wel een beeld. 

2018 werknemers man-vrouw % (op basis van deelneming Pensioenfonds)

man 69%
vrouw 31%

 

inschrijvingen als architect in architectenregister

  2003 2018
man 85% 77%
vrouw 15% 23%

 

2018 werkgevers BNA-bureau

man 88%
vrouw 12%

Opleidingen

TU Delft, eerste jaar opleiding Bouwkunde

  2013 2016 2018
man 58% 53% <50%
vrouw 42% 47% >50%

Indicatie Academie van Bouwkunst 

man <50%
vrouw >50%

 

Ruimte voor de architect

‘Ruimte voor de architect’ is de titel van een onderzoek naar de veranderingen in positie van architecten in Nederland in de periode 2008-2018. Het onderzoek is door de UvA uitgevoerd in opdracht van Bureau Architectenregister, Atelier Rijksbouwmeester en de BNA. 

Uit hoofdstuk 1: “We worden dagelijks geconfronteerd met de tastbare resultaten van architectonisch ontwerp. Het belang van het werk van architecten voor de kwaliteit van de leefomgeving is dan ook moeilijk te overschatten. In dit onderzoek wordt de positie van architecten tegen het licht gehouden, juist ook vanuit het perspectief van het meer algemene belang. In die positie hebben zich in de afgelopen twee decennia grote wijzigingen voorgedaan, die vooral na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 scherper aan het licht zijn gekomen. Het begin van die crisis ligt al weer tien jaar achter ons, en na jaren van krimp zien we recent dat de branche weer groeit zowel qua omzet als qua werkgelegenheid. We kunnen nu dus over een langer tijdvak de ontwikkelingen in beeld brengen en voorbij het diepe dal kijken.

Dit maakt het mogelijk om meer structurele wijzigingen in de rol van architecten te identificeren. Daarnaast kan op deze basis een analyse geboden worden van de impact van die veranderde rol op het proces van het ontwerpen en vormgeven van de gebouwde omgeving. Dat tweede deel van het onderzoek is zeer actueel, gegeven het feit dat een belangrijk deel van de grote maatschappelijke opgaven – energietransitie, circulaire economie, demografische veranderingen (bevolkingsgroei en vergrijzing), verstedelijking, mobiliteit en sociale inclusiviteit (Click NL, 2017; KIA, 2018) – direct verbonden is met de inrichting van de gebouwde omgeving. Juist architecten – volgens Flora Samuel (2018: 2) ‘socio-spatial problem-solvers’ – zouden met hun brede expertise kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van die doelstellingen van de maatschappelijke opgaven. De vraag is echter of architecten die ruimte daadwerkelijk krijgen en innemen, gegeven hun positie in het huidige krachtenveld. Met deze expliciete koppeling aan die prangende maatschappelijke opgaven overstijgt dit onderzoek de grenzen van een sectorstudie.

Het volledige rapport lezen of downloaden? 
Rapport-Architectenbranche_Ruimte voor de architect