05 Bestek en calculatie

Algemeen doel functiefamilie Bestek en calculatie
Schrijven van bestekken, opstellen van projectbegrotingen en financieel begeleiden van projecten.

Voorbeeld functienamen
Bestekschrijver, bouwkostendeskundige, calculator, kostendeskundige.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 05 Bestek en calculatie (zoekwijzer)

Niveaublad 05 Bestek en calculatie H
Niveaublad 05 Bestek en calculatie J
Niveaublad 05 Bestek en calculatie K
Niveaublad 05 Bestek en calculatie L

05 Bestek en calculatie alle niveaubladen H t/m L

06 Bouwkundig toezicht

Algemeen doel functiefamilie Bouwkundig toezicht
Toezicht houden op de uitvoeringen van bouwwerken/projecten.

Voorbeeld functienamen

Assistent opzichter, bouwkundig opzichter, hoofd opzichter, opzichter.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking 06 Bouwkundig toezicht (zoekwijzer)

Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht G
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht H
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht J
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht K
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht L

06 Bouwkundig toezicht alle niveaubladen G t/m L

04 Bouwmanagement

Algemeen doel van de functiefamilie Bouwmanagement
Ondersteunen en adviseren van de opdrachtgever middels het managen van het bouwproces.

Voorbeeld functienamen
Bouwbegeleider, bouwconsultant, bouwmanager, bouwprojectmanager, ondersteunend bouwmanager, projectmanager, senior bouwmanager

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 04 Bouwmanagement (zoekwijzer)

Niveaublad 04 Bouwmanagement K
Niveaublad 04 Bouwmanagement L
Niveaublad 04 Bouwmanagement M
Niveaublad 04 Bouwmanagement N

04 Bouwmanagement alle niveaubladen K t/m N

01 | 02 | 03 Hybride voorbeeldfuncties

Hybride voorbeeldfuncties
Welke voorbeeldfunctie komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat biedt dan een indicatie voor het niveau van de eigen functie.

Service naast het functiehandboek
Deze set hybride voorbeeldfuncties samengesteld uit elementen op hetzelfde niveau uit de families architectuur, technisch ontwerpen en  projectcoördinatie is – als service voor de branche – gemaakt naast het functiehandboek. De basismethodiek van het functiehandboek blijft altijd gelden.

A3 pdf-overzicht HYBR Overzicht voorbeeldfuncties

HYBR F Bouwkundig medewerker cq ontwerper
HYBR G Bouwkundig medewerker cq ontwerper
HYBR H Bouwkundig medewerker cq ontwerper
HYBR J Bouwkundig Medewerker cq ontwerper
HYBR K Project architect cq coördinator

03 Projectcoördinatie

Algemeen doel van de functiefamilie Projectcoördinatie
Coördineren van (fasen van) bouwwerken / projecten van het bureau.

Voorbeeld functienamen
Assistent projectcoördinator, assistent projectleider, bouwkundig projectleider, bouwkundige
ondersteuner projectcoördinatie, projectcoördinator, projectleider, senior projectleider, teamcoördinator.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 03 Projectcoördinatie (zoekwijzer)

Niveaublad 03 Projectcoördinatie F
Niveaublad 03 Projectcoördinatie G
Niveaublad 03 Projectcoördinatie H
Niveaublad 03 Projectcoördinatie J
Niveaublad 03 Projectcoördinatie K
Niveaublad 03 Projectcoördinatie L
Niveaublad 03 Projectcoördinatie M
Niveaublad 03 Projectcoördinatie N

03 Projectcoördinatie alle niveaubladen F t/m N

02 TO+BIM voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties Technisch ontwerpen + BIM (TO+BIM)
Welke voorbeeldfunctie komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat biedt dan een indicatie voor het niveau van de eigen functie.

Service naast het functiehandboek
Deze set voorbeeldfuncties Technisch ontwerpen + BIM is – als service voor de branche – gemaakt naast het functiehandboek. De basismethodiek van het functiehandboek blijft altijd gelden.

A3 pdf-overzicht TO+BIM Overzicht voorbeeldfuncties

TO+BIM D Aankomend BIM modelleur
TO+BIM E Modelleur
TO+BIM F Modelleur
TO+BIM G Modelleur
TO+BIM H Coördinator
TO+BIM J Regisseur
TO+BIM K Manager

02 Technisch ontwerpen

Algemeen doel van de functiefamilie Technisch ontwerpen
Verrichten van tekenwerk voor bouwwerken / projecten alsmede bewaken van de kwaliteit hiervan.

Voorbeeld functienamen
3d-specialist, 3d-visualiser, assistent-tekenaar / aankomend tekenaar, bouwkundig ontwerper, bouwkundig tekenaar, bouwkundige, cad-tekenaar, chef / hoofd technisch ontwerp, coördinator technisch ontwerp, projectvoorbereider, senior tekenaar / technisch ontwerper, specialistisch tekenaar / technisch ontwerper, technisch ontwerper, tekenaar / technisch ontwerper.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 02 Technisch ontwerpen (zoekwijzer)

Niveaublad 02 Technisch ontwerpen D
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen E
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen F
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen G
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen H
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen J
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen K
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen K(2)
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen L
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen L(2)

02 Technisch ontwerpen alle niveaubladen D t/m L

01c Stedenbouwkunde

Architectuur als basisfamilie
Voor functiefamilie Stedenbouw geldt 01a Architectuur als de basisfamilie. Voor stedenbouw zijn onder 01c aparte niveaus beschreven voor de niveaus L t/m N. Voor eventuele andere voorkomende functieniveaus binnen deze discipline wordt verwezen naar de functieniveaus van o1a Architectuur.

Algemeen doel functiefamilie Stedenbouwkunde

Adviseren van opdrachtgevers op stedenbouwkundig gebied en ontwerpen van stedenbouwkundige oplossingen.

Voorbeeld functienamen
Stedenbouwkundig adviseur, stedenbouwkundig ondersteuner, stedenbouwkundig ontwerper, stedenbouwkundige.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving? Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 01 Stedenbouwkunde (zoekwijzer)

Niveaublad 01C Stedenbouwkunde L
Niveaublad 01C Stedenbouwkunde M
Niveaublad 01C Stedenbouwkunde N

01c Stedenbouwkunde alle niveaubladen L t/m N

01b Interieurarchitectuur

Algemeen doel van de functiefamilie interieurarchitectuur
(In opdracht) maken van ontwerpen voor interieuren van bouwwerken en uitwerken hiervan.

Voorbeeld functienamen
Assistent interieurontwerper, coördinerend interieurarchitect, interieurarchitect, interieurarchitect in opleiding, interieurontwerper, meewerkend interieurarchitect.

Zoekwijzer & niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functie-omschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 01b Interieurarchitectuur (zoekwijzer)

Niveaublad 01B Interieurarchitectuur F
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur G
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur H
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur J
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur K

01b Interieurarchitectuur alle niveaubladen F t/m K

01a Architectuur

Algemeen doel functiefamilie Architectuur
(In opdracht) maken van functionele, duurzame, esthetisch en technisch verantwoorde bouwkundige (deel)ontwerpen voor gebouwen en het projectmatig uitvoeren hiervan.

Voorbeeld functienamen
Architect, architect projectleider, architect / ontwerper, assistent ontwerper, coördinerend architect, meewerkend architect, ontwerper, projectarchitect, senior architect.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 01a Architectuur (zoekwijzer)

Niveaublad 01A Architectuur G
Niveaublad 01A Architectuur H
Niveaublad 01A Architectuur J
Niveaublad 01A Architectuur K
Niveaublad 01A Architectuur L
Niveaublad 01A Architectuur M
Niveaublad 01A Architectuur N

01a Architectuur alle niveaubladen G t/m N