Salaristabel januari 2022

De nieuwe salaristabel met bruto-maandsalarissen per 1 januari 2022 is beschikbaar. De cao-verhoging betreft een vast bedrag voor alle werknemers, gelijk aan 1% van het gemiddelde loon in de architectenbranche. De onderste salarisschalen zijn aangepast door een verhoging van het minimumloon. 
Daarnaast tref je onderaan de nieuwsbrief twee andere berichten aan: 

  • de cao 2021-2023 is nu vormgegeven en aangevuld met een thematische toelichting en infographics.
  • De artikelen en bijlagen van de cao 2021-2023 zijn in het Engels vertaald.

Toelichting en tabel per januari 2022

De salarisverhogingen staan omschreven in cao-artikel 22. Het eerste deel van de salarisverhoging per 1 januari 2022 is een stijging van 32 Euro bruto. Dat bedrag is 1% berekend op basis van alle salarissen in de branche (cao-artikel 22, lid 2). Daarnaast hebben cao-partijen in de cao 2021-2023 afgesproken per 1 januari 2022 het minimumloon in de architectenbranche op te trekken tot 14 Euro bruto per uur (cao-artikel 22 lid 3). Hiermee volgen zij het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om het minimumloon te verhogen. Vanaf 2022 is een minimum maandsalaris opgenomen op basis van 14 Euro per uur, wat neerkomt op 2.427 Euro bruto per maand bij een 40-urige werkweek. Waar het maandsalaris na de stijging met 32 Euro onder dit bruto maandbedrag lag, is dat maandsalaris naar 2.427 Euro opgehoogd.
Daarmee is de salaristabel per 1 januari 2022:

 

Minimumloon 14 Euro per uur: voor wie en waarom

Vrijwel alle medewerkers van architectenbureaus zitten boven dit minimum maandsalaris. De afspraak betreft daarom een kleine groep van hoofdzakelijk jonge medewerkers. De sectorale arbeidsmarkt voor jong (met name technisch) ontwerptalent is bovendien krap geworden, wat deze maatregel mede verklaart.

De afspraak past in het streven van cao-partijen om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen bureaus tegen te gaan en om een aantrekkelijke branche te blijven om in te gaan werken. Cao-partijen hebben daarom besloten dat voor de onderste salarisschalen een hoger salaris geldt, met als doel een fatsoenlijk en leefbaar loon. Cao-partijen nemen hiermee verantwoordelijkheid voor goed werkgever- en werknemerschap en roepen opdrachtgevers van architectenbureaus op tot goed, maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap door dit mee te wegen bij contractvorming en het maken van afspraken over honoraria. 

Toekomstige loonstijgingen cao 2021-2023

Op 1 juli 2022 volgt 0,75% loonstijging en op 1 januari 2023 nogmaals 0,75% als vast bedrag (conform cao-artikel 22 lid 4 en 5). Deze tabellen worden later gepubliceerd. 

 

Andere nieuwsberichten

Cao 2021-2023 vormgegeven

De tekst van de cao voor architectenbureaus 2021-2023 was tot nu toe in onopgemaakte vorm beschikbaar, inmiddels is de cao voor architectenbureaus 2021-2023 (pdf) in huisstijl opgemaakt en online beschikbaar. 

Tegelijk is de tekst uitgebreid: voorafgaand de cao-artikelen en bijlagen zijn voor leesbaarheid en toegankelijkheid thematische toelichtingen en infographics geplaatst. De teksten per thema zijn gelijk aan de webpagina’s. In de kantlijn wordt steeds verwezen naar het specifieke cao-artikel. 

Cao 2021-2023: artikelen en bijlagen vertaald

De artikelen en bijlagen van de cao 2021-2023 (pdf) zijn nu vertaald in het Engels.
Ze zijn op de websitepagina Downloads toegevoegd onder ‘English information’ (daar staat het deel van het SFA aanbod dat vertaald is). 

Tot slot: laatste kans aanmelding afscheid Huub

Wil je aanwezig zijn bij het afscheid van oud-directeur Huub de Graaff op 
dinsdag 16 november 2021, 16:00 – 18:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur), in Artis te Amsterdam? 
Je kunt je nu nog aanmelden via mailadres info@sfa-architecten.nl.