Meerderheid werknemers is vóór reparatie van het 3e ww jaar

Van de 8426 aangeschreven werknemers in de branche hebben 1178 gereageerd
(14%).  668 stemden voor (56,7%), 511 (43,3%) tegen. Cao-partijen gaan de branche nu aanmelden bij Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW) om de reparatie van het derde ww-jaar te effectueren.
SFA organiseerde de enquête in opdracht van cao-partijen met steun van het in digitale enquêtes gespecialiseerde bedrijf Inkesta. De enquete vloeide voort uit de cao-onderhandelingen eerder dit jaar, waarbij partijen besloten hadden dat de werknemers zich uit konden spreken. Ongeacht de uitkomst zou de uitkomst worden overgenomen. De meerderheid van de werknemers is voor, dus wordt het ‘repareren’.

Uitkomsten per leeftijdscategorie

Aantal dienstjaren


Hoe gaat het verder?

Er wordt een aparte cao opgesteld in overleg met SPAWW, die wordt samen met nog enkele cao’s uit andere branches algemeen verbindend verklaard voor vijf jaar. Verlenging is mogelijk. De algemeen verbindend verklaring wordt vermoedelijk in september door SPAWW aangevraagd. Zodra hier meer over bekend is, laten we dat horen.
Informatie over de voortgang en premiehoogte, ook ten aanzien van de administratieve verandering voor werkgevers, komt op de website zodra dat bekend is.