Future search 2: uitdagingen

 

Als trends en opgaven/uitdagingsgebieden zijn na sessie 2 drie gebieden geïdentificeerd:
duurzame inzetbaarheid, vakmanschap en systemen/businessmodellen.

 

 

De vertaling van deze uitdagingen voor arbeidsrelaties is als volgt:

 

Samenvattende podcast
Van de 2e sessie is ook weer een podcast gemaakt, luister naar: 


Enkele uitspraken van deelnemers aan sessie 2

“In een volwassen arbeidsrelatie bestaat er een balans tussen werkgever en werknemer in wat je biedt en wat je krijgt. Bewustwording van je toegevoegde waarde. Als werknemer zelf ook scherp zijn op je ontwikkeling. Je blijven ontwikkelen en daar zelf ook verantwoordelijkheid voor nemen.”

“Ik verwacht dat in de toekomst het bureau aan het verdwijnen is, en dat er meer samenwerkingsverbanden van individuen gaan ontstaan. Je gaat meer individueel werken.”

“Digitalisering heeft invloed op de productiviteit. We gaan misschien 20 of 24 uur werken in plaats van 40.”

“In mijn ideale wereld is rust in de organisatie georganiseerd, voor vertraging, om met architectuur toegevoegde waarde te leveren in de ruimte, om visionair bezig te zijn, voor wetenschappelijke publicaties.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook: Future search 1 – trends, Future search 3 – oplossingsrichtingen, Future search 4 -oplossingsideeën en Future search 5 – inzoomen op moderne functieprofielen.

SFA heeft voor dit project een bijdrage ontvangen van het Europees Sociaal Fonds (ESF).