13 Marketing en Communicatie

 
Algemeen doel functiefamilie Marketing en Communicatie
Zorgdragen voor de juiste informatievoorziening zowel intern als extern, het verbeteren van acquisitie en opdrachtmogelijkheden en een juiste uitstraling geven aan het bureau en de diensten.

Voorbeeld functienamen
Commercieel medewerker, communicatie adviseur, grafisch vormgever, manager communicatie, manager marketing en communicatie, maquettebouwer, medewerker PR en communicatie, presentatie en communicatie adviseur, presentatiemedewerker, strategisch marketeer.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 13 Marketing-Communicatie (zoekwijzer)

Niveaublad 13 Marketing-Communicatie F
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie G
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie H
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie J
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie K
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie L
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie M

13 Marketing-Communicatie alle niveaubladen F t/m M

12 Personeel en Organisatie

Algemeen doel functiefamilie Personeel en Organisatie
Het creëren van een balans tussen de centrale bureaudoelstellingen en individuele doelstellingen van medewerkers, middels het coördineren van de ontwikkeling van personeelsleden en het beïnvloeden van het gedrag van de medewerkers door het uitvoeren en/of ontwikkelen van het personeel- en organisatiebeleid.

Voorbeeld functienamen
Beleidsmedewerker P&O, hoofd P&O, hoofd salarisadministratie, HR functionaris, HR manager, manager personeelsadministratie, manager personeelszaken, P&O adviseur, P&O functionaris, personeelsadviseur, personeelsfunctionaris, personeelsmanager.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 12 Personeel-Organisatie (zoekwijzer)

Niveaublad 12 Personeel-Organisatie J
Niveaublad 12 Personeel-Organisatie K
Niveaublad 12 Personeel-Organisatie L
Niveaublad 12 Personeel-Organisatie M

12 Personeel-Organisatie alle niveaubladen J t/m M

11 Informatica / Automatisering

Algemeen doel functiefamilie Informatica / Automatisering
Operationeel houden van computerapparatuur en programmatuur. Beheren en ontwikkelen van systemen en applicaties. Begeleiden van ict-gerelateerde projecten.

Voorbeeld functienamen
Applicatiebeheerder, applicatieontwikkelaar, informatiebeheerder, internetbeheerder, intranetbeheerder, medewerker helpdesk, projectleider ict, systeembeheerder, systeemcoördinator, systeemontwikkelaar, webbeheerder.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 11 Informatica-Automatisering (zoekwijzer)

Niveaublad 11 Informatica-Automatisering E
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering F
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering G
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering H
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering J
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering K
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering L

11 Informatica-Automatisering  alle niveaubladen E t/m L

10 Administratie / Financiën

Algemeen doel functiefamilie Administratie / Financiën
Uitvoeren en coördineren van financieel-administratieve taken. Vormgeven aan het financieel-economische en administratief beleid van de organisatie.

Voorbeeld functienamen
Administrateur, administratief medewerker, assistent controler, controller, hoofd/manager financiële administratie, medewerker control, medewerker debiteuren-/crediteurenadministratie, medewerker financieel beleid, medewerker financiële administratie, medewerker salarisadministratie.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 10 Administratie-Financiën(zoekwijzer)

Niveaublad 10 Administratie-Financiën D
Niveaublad 10 Administratie-Financiën E
Niveaublad 10 Administratie-Financiën F
Niveaublad 10 Administratie-Financiën G
Niveaublad 10 Administratie-Financiën H
Niveaublad 10 Administratie-Financiën J
Niveaublad 10 Administratie-Financiën K
Niveaublad 10 Administratie-Financiën L
Niveaublad 10 Administratie-Financiën M

10 Administratie-Financien alle niveaubladen D t/m M

09 Bureaucoördinatie

Algemeen doel functiefamilie Bureaucoördinatie
Optimaal laten verlopen en inrichten van de interne organisatie. Mede vorm geven aan het beleid.

Voorbeeld functienamen
Bureaucoördinator, bureaumanager, officemanager, vestigingsleider.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 09 Bureaucoördinatie (zoekwijzer)

Niveaublad 09 Bureaucoördinatie J
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie K
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie L
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie M
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie N

09 Bureaucoördinatie alle niveaubladen J t/m N

08 Bureauondersteuning

Algemeen doel functiefamilie Bureauondersteuning
Bieden van secretariële en administratieve / organisatorische ondersteuning aan medewerkers / afdelingen / projecten / management en/of directie.

Voorbeeld functienamen
Algemeen assistent, directiesecretaresse / -assistent, directiesecretaris, managementassistent, maquettebouwer, presentatiemedewerker, receptionist / telefonist, secretaresse, secretariaatsmedewerker.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 08 Bureauondersteuning (zoekwijzer)

Niveaublad 08 Bureauondersteuning C
Niveaublad 08 Bureauondersteuning D
Niveaublad 08 Bureauondersteuning E
Niveaublad 08 Bureauondersteuning F
Niveaublad 08 Bureauondersteuning G
Niveaublad 08 Bureauondersteuning H
Niveaublad 08 Bureauondersteuning J

08 Bureauondersteuning alle niveaubladen C t/m J

07 Facilitaire zaken

Algemeen doel functiefamilie Facilitaire zaken
Verlenen en coördineren van facilitaire diensten voor de interne organisatie.

Voorbeeld functienamen
Coördinator facilitarie dienst/zaken, medewerker archiefbeheer, medewerker facilitaire dienst / interne dienst / facilitaire zaken, medewerker onderhoud gebouwen, medewerker postverkeer / postdienst, medewerker technische dienst, reproductiemedewerker.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 07 Facilitaire zaken (zoekwijzer)

Niveaublad 07 Facilitaire zaken B
Niveaublad 07 Facilitaire zaken C
Niveaublad 07 Facilitaire zaken D
Niveaublad 07 Facilitaire zaken E
Niveaublad 07 Facilitaire zaken F
Niveaublad 07 Facilitaire zaken G

07 Facilitaire zaken alle niveaubladen B t/m G