SFA ondersteunt zowel werkgevers als werknemers, is neutraal en onpartijdig. Belangenbehartiging voor werkgevers/architectenbureaus is de taak van de BNA. Individuele belangenbehartiging van werknemers is de taak van FNVCNV VakmensenDe Unie.

BNA, FNV, CNV Vakmensen en De Unie bieden tal van andere diensten voor hun leden. Lidmaatschap van de brancheorganisatie of een vakbond vergroot het draagvlak voor de cao.