Werkgevers betalen 1x per jaar een bijdrage per werknemer aan SFA. Voor 2020 is de bijdrage 53 Euro (geen stijging ten opzichte van 2019).
De factuur wordt verzonden door de uitvoerder van de stichting pensioenfonds architectenbureaus (dat is APG).

In het jaarverslag staat een beknopte omschrijving van de activiteiten. Het meest recente jaarverslag is het jaarverslag SFA 2018.