Werkgevers betalen 1x per jaar een bijdrage per werknemer aan SFA. Voor 2019 is dat 53 Euro. De factuur wordt verzonden door de stichting pensioenfonds architectenbureaus.

In het jaarverslag staat een beknopte omschrijving van de activiteiten. Het meest recente jaarverslag is het jaarverslag 2018.