SFA is een paritair bestuurde organisatie. Het bestuur van SFA bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Er zijn drie werkgeversleden, benoemd door de brancheorganisatie BNA en drie werknemersleden, benoemd door FNV Bouwen en Wonen, CNV Vakmensen en De Unie.

De bestuursleden zijn:
Osman Yildiz, FNV Bouwen & Wonen, voorzitter
Victor Frequin, OZ architecten, secretaris & penningmeester
Huug Brinkers, De Unie
Joke Kwakernaak, ARCO architecten
Jerry Pique, CNV Vakmensen
Gert-Jan Groeneveld, DGJA architecten

SFA heeft ook een eigen cao, hierin zijn de SFA-statuten opgenomen. De SFA-cao, looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018, is ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2019.