CAO

Bij indiensttreding en functiewijziging worden functie-inhoud en het bijbehorende salaris vastgesteld. Dat gaat met behulp van het functiehandboek. De hierin omschreven functies zijn gewogen, qua indeling en salaris aan elkaar gerelateerd. Dit samenhangende functiebouwwerk is gemaakt als ijkpunt voor in de praktijk voorkomende functies.

Doel is om gelijk(waardig) werk gelijk te belonen. Voor – via derden – ingehuurde arbeidskrachten geldt dat principe ook.

 1. Eigen functieomschrijving
  Omschrijf de functie zoals deze in de bureaupraktijk voorkomt. Werkgever en medewerker stemmen beiden in met de functieomschrijving.
 2. Vergelijk
  Bij welke omschrijving komt de eigen functieomschrijving het dichtst in de buurt? Kies eerst de functiefamilie waartoe de functie (mogelijk) behoort. En raadpleeg binnen die familie de zoekwijzer en de niveaubladen, voor de meest passende functie. De letter van die functie geeft het functieniveau.
 3. Inschalen en vastleggen
  Het functieniveau is gelijk aan het salarisniveau, de letteraanduiding vind je terug in de salarisschalen/-kolommen. De mate van ervaring bepaalt het functiejaar (de trede of het nummer) binnen de salarisschaal.
  De functiekenmerken worden in het contract vastgelegd, dat zijn: functie, functiefamilie, functie-/salarisniveau inclusief functiejaar/trede.

Weet je niet tot welke familie een functie hoort, gebruik de zoekfunctie. De functiefamilie die mogelijk van toepassing is, licht wit op.

01a Architectuur

Algemeen doel functiefamilie Architectuur
(In opdracht) maken van functionele, duurzame, esthetisch en technisch verantwoorde bouwkundige (deel)ontwerpen voor gebouwen en het projectmatig uitvoeren hiervan.

Voorbeeld functienamen
Architect, architect projectleider, architect / ontwerper, assistent ontwerper, coördinerend architect, meewerkend architect, ontwerper, projectarchitect, senior architect.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 01a Architectuur (zoekwijzer)

Niveaublad 01A Architectuur G
Niveaublad 01A Architectuur H
Niveaublad 01A Architectuur J
Niveaublad 01A Architectuur K
Niveaublad 01A Architectuur L
Niveaublad 01A Architectuur M
Niveaublad 01A Architectuur N

01a Architectuur alle niveaubladen G t/m N

01b Interieurarchitectuur

Algemeen doel van de functiefamilie interieurarchitectuur
(In opdracht) maken van ontwerpen voor interieuren van bouwwerken en uitwerken hiervan.

Voorbeeld functienamen
Assistent interieurontwerper, coördinerend interieurarchitect, interieurarchitect, interieurarchitect in opleiding, interieurontwerper, meewerkend interieurarchitect.

Zoekwijzer & niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functie-omschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 01b Interieurarchitectuur (zoekwijzer)

Niveaublad 01B Interieurarchitectuur F
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur G
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur H
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur J
Niveaublad 01B Interieurarchitectuur K

01b Interieurarchitectuur alle niveaubladen F t/m K

01c Stedenbouwkunde

Architectuur als basisfamilie
Voor functiefamilie Stedenbouw geldt 01a Architectuur als de basisfamilie. Voor stedenbouw zijn onder 01c aparte niveaus beschreven voor de niveaus L t/m N. Voor eventuele andere voorkomende functieniveaus binnen deze discipline wordt verwezen naar de functieniveaus van o1a Architectuur.

Algemeen doel functiefamilie Stedenbouwkunde

Adviseren van opdrachtgevers op stedenbouwkundig gebied en ontwerpen van stedenbouwkundige oplossingen.

Voorbeeld functienamen
Stedenbouwkundig adviseur, stedenbouwkundig ondersteuner, stedenbouwkundig ontwerper, stedenbouwkundige.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving? Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 01 Stedenbouwkunde (zoekwijzer)

Niveaublad 01C Stedenbouwkunde L
Niveaublad 01C Stedenbouwkunde M
Niveaublad 01C Stedenbouwkunde N

01c Stedenbouwkunde alle niveaubladen L t/m N

02 Technisch ontwerpen

Algemeen doel van de functiefamilie Technisch ontwerpen
Verrichten van tekenwerk voor bouwwerken / projecten alsmede bewaken van de kwaliteit hiervan.

Voorbeeld functienamen
3d-specialist, 3d-visualiser, assistent-tekenaar / aankomend tekenaar, bouwkundig ontwerper, bouwkundig tekenaar, bouwkundige, cad-tekenaar, chef / hoofd technisch ontwerp, coördinator technisch ontwerp, projectvoorbereider, senior tekenaar / technisch ontwerper, specialistisch tekenaar / technisch ontwerper, technisch ontwerper, tekenaar / technisch ontwerper.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 02 Technisch ontwerpen (zoekwijzer)

Niveaublad 02 Technisch ontwerpen D
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen E
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen F
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen G
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen H
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen J
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen K
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen K(2)
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen L
Niveaublad 02 Technisch ontwerpen L(2)

02 Technisch ontwerpen alle niveaubladen D t/m L

02 TO+BIM voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties Technisch ontwerpen + BIM (TO+BIM)
Welke voorbeeldfunctie komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat biedt dan een indicatie voor het niveau van de eigen functie.

Service naast het functiehandboek
Deze set voorbeeldfuncties Technisch ontwerpen + BIM is – als service voor de branche – gemaakt naast het functiehandboek. De basismethodiek van het functiehandboek blijft altijd gelden.

A3 pdf-overzicht TO+BIM Overzicht voorbeeldfuncties

TO+BIM D Aankomend BIM modelleur
TO+BIM E Modelleur
TO+BIM F Modelleur
TO+BIM G Modelleur
TO+BIM H Coördinator
TO+BIM J Regisseur
TO+BIM K Manager

03 Projectcoördinatie

Algemeen doel van de functiefamilie Projectcoördinatie
Coördineren van (fasen van) bouwwerken / projecten van het bureau.

Voorbeeld functienamen
Assistent projectcoördinator, assistent projectleider, bouwkundig projectleider, bouwkundige
ondersteuner projectcoördinatie, projectcoördinator, projectleider, senior projectleider, teamcoördinator.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 03 Projectcoördinatie (zoekwijzer)

Niveaublad 03 Projectcoördinatie F
Niveaublad 03 Projectcoördinatie G
Niveaublad 03 Projectcoördinatie H
Niveaublad 03 Projectcoördinatie J
Niveaublad 03 Projectcoördinatie K
Niveaublad 03 Projectcoördinatie L
Niveaublad 03 Projectcoördinatie M
Niveaublad 03 Projectcoördinatie N

03 Projectcoördinatie alle niveaubladen F t/m N

01 | 02 | 03 Hybride voorbeeldfuncties

Hybride voorbeeldfuncties
Welke voorbeeldfunctie komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat biedt dan een indicatie voor het niveau van de eigen functie.

Service naast het functiehandboek
Deze set hybride voorbeeldfuncties samengesteld uit elementen op hetzelfde niveau uit de families architectuur, technisch ontwerpen en  projectcoördinatie is – als service voor de branche – gemaakt naast het functiehandboek. De basismethodiek van het functiehandboek blijft altijd gelden.

A3 pdf-overzicht HYBR Overzicht voorbeeldfuncties

HYBR F Bouwkundig medewerker cq ontwerper
HYBR G Bouwkundig medewerker cq ontwerper
HYBR H Bouwkundig medewerker cq ontwerper
HYBR J Bouwkundig Medewerker cq ontwerper
HYBR K Project architect cq coördinator

04 Bouwmanagement

Algemeen doel van de functiefamilie Bouwmanagement
Ondersteunen en adviseren van de opdrachtgever middels het managen van het bouwproces.

Voorbeeld functienamen
Bouwbegeleider, bouwconsultant, bouwmanager, bouwprojectmanager, ondersteunend bouwmanager, projectmanager, senior bouwmanager

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 04 Bouwmanagement (zoekwijzer)

Niveaublad 04 Bouwmanagement K
Niveaublad 04 Bouwmanagement L
Niveaublad 04 Bouwmanagement M
Niveaublad 04 Bouwmanagement N

04 Bouwmanagement alle niveaubladen K t/m N

05 Bestek en calculatie

Algemeen doel functiefamilie Bestek en calculatie
Schrijven van bestekken, opstellen van projectbegrotingen en financieel begeleiden van projecten.

Voorbeeld functienamen
Bestekschrijver, bouwkostendeskundige, calculator, kostendeskundige.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 05 Bestek en calculatie (zoekwijzer)

Niveaublad 05 Bestek en calculatie H
Niveaublad 05 Bestek en calculatie J
Niveaublad 05 Bestek en calculatie K
Niveaublad 05 Bestek en calculatie L

05 Bestek en calculatie alle niveaubladen H t/m L

06 Bouwkundig toezicht

Algemeen doel functiefamilie Bouwkundig toezicht
Toezicht houden op de uitvoeringen van bouwwerken/projecten.

Voorbeeld functienamen

Assistent opzichter, bouwkundig opzichter, hoofd opzichter, opzichter.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking 06 Bouwkundig toezicht (zoekwijzer)

Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht G
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht H
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht J
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht K
Niveaublad 06 Bouwkundig toezicht L

06 Bouwkundig toezicht alle niveaubladen G t/m L

07 Facilitaire zaken

Algemeen doel functiefamilie Facilitaire zaken
Verlenen en coördineren van facilitaire diensten voor de interne organisatie.

Voorbeeld functienamen
Coördinator facilitarie dienst/zaken, medewerker archiefbeheer, medewerker facilitaire dienst / interne dienst / facilitaire zaken, medewerker onderhoud gebouwen, medewerker postverkeer / postdienst, medewerker technische dienst, reproductiemedewerker.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 07 Facilitaire zaken (zoekwijzer)

Niveaublad 07 Facilitaire zaken B
Niveaublad 07 Facilitaire zaken C
Niveaublad 07 Facilitaire zaken D
Niveaublad 07 Facilitaire zaken E
Niveaublad 07 Facilitaire zaken F
Niveaublad 07 Facilitaire zaken G

07 Facilitaire zaken alle niveaubladen B t/m G

08 Bureauondersteuning

Algemeen doel functiefamilie Bureauondersteuning
Bieden van secretariële en administratieve / organisatorische ondersteuning aan medewerkers / afdelingen / projecten / management en/of directie.

Voorbeeld functienamen
Algemeen assistent, directiesecretaresse / -assistent, directiesecretaris, managementassistent, maquettebouwer, presentatiemedewerker, receptionist / telefonist, secretaresse, secretariaatsmedewerker.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 08 Bureauondersteuning (zoekwijzer)

Niveaublad 08 Bureauondersteuning C
Niveaublad 08 Bureauondersteuning D
Niveaublad 08 Bureauondersteuning E
Niveaublad 08 Bureauondersteuning F
Niveaublad 08 Bureauondersteuning G
Niveaublad 08 Bureauondersteuning H
Niveaublad 08 Bureauondersteuning J

08 Bureauondersteuning alle niveaubladen C t/m J

09 Bureaucoördinatie

Algemeen doel functiefamilie Bureaucoördinatie
Optimaal laten verlopen en inrichten van de interne organisatie. Mede vorm geven aan het beleid.

Voorbeeld functienamen
Bureaucoördinator, bureaumanager, officemanager, vestigingsleider.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 09 Bureaucoördinatie (zoekwijzer)

Niveaublad 09 Bureaucoördinatie J
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie K
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie L
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie M
Niveaublad 09 Bureaucoördinatie N

09 Bureaucoördinatie alle niveaubladen J t/m N

10 Administratie / Financiën

Algemeen doel functiefamilie Administratie / Financiën
Uitvoeren en coördineren van financieel-administratieve taken. Vormgeven aan het financieel-economische en administratief beleid van de organisatie.

Voorbeeld functienamen
Administrateur, administratief medewerker, assistent controler, controller, hoofd/manager financiële administratie, medewerker control, medewerker debiteuren-/crediteurenadministratie, medewerker financieel beleid, medewerker financiële administratie, medewerker salarisadministratie.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 10 Administratie-Financiën(zoekwijzer)

Niveaublad 10 Administratie-Financiën D
Niveaublad 10 Administratie-Financiën E
Niveaublad 10 Administratie-Financiën F
Niveaublad 10 Administratie-Financiën G
Niveaublad 10 Administratie-Financiën H
Niveaublad 10 Administratie-Financiën J
Niveaublad 10 Administratie-Financiën K
Niveaublad 10 Administratie-Financiën L
Niveaublad 10 Administratie-Financiën M

10 Administratie-Financien alle niveaubladen D t/m M

11 Informatica / Automatisering

Algemeen doel functiefamilie Informatica / Automatisering
Operationeel houden van computerapparatuur en programmatuur. Beheren en ontwikkelen van systemen en applicaties. Begeleiden van ict-gerelateerde projecten.

Voorbeeld functienamen
Applicatiebeheerder, applicatieontwikkelaar, informatiebeheerder, internetbeheerder, intranetbeheerder, medewerker helpdesk, projectleider ict, systeembeheerder, systeemcoördinator, systeemontwikkelaar, webbeheerder.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 11 Informatica-Automatisering (zoekwijzer)

Niveaublad 11 Informatica-Automatisering E
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering F
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering G
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering H
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering J
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering K
Niveaublad 11 Informatica-Automatisering L

11 Informatica-Automatisering  alle niveaubladen E t/m L

12 Personeel en Organisatie

Algemeen doel functiefamilie Personeel en Organisatie
Het creëren van een balans tussen de centrale bureaudoelstellingen en individuele doelstellingen van medewerkers, middels het coördineren van de ontwikkeling van personeelsleden en het beïnvloeden van het gedrag van de medewerkers door het uitvoeren en/of ontwikkelen van het personeel- en organisatiebeleid.

Voorbeeld functienamen
Beleidsmedewerker P&O, hoofd P&O, hoofd salarisadministratie, HR functionaris, HR manager, manager personeelsadministratie, manager personeelszaken, P&O adviseur, P&O functionaris, personeelsadviseur, personeelsfunctionaris, personeelsmanager.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 12 Personeel-Organisatie (zoekwijzer)

Niveaublad 12 Personeel-Organisatie J
Niveaublad 12 Personeel-Organisatie K
Niveaublad 12 Personeel-Organisatie L
Niveaublad 12 Personeel-Organisatie M

12 Personeel-Organisatie alle niveaubladen J t/m M

13 Marketing en Communicatie

 
Algemeen doel functiefamilie Marketing en Communicatie
Zorgdragen voor de juiste informatievoorziening zowel intern als extern, het verbeteren van acquisitie en opdrachtmogelijkheden en een juiste uitstraling geven aan het bureau en de diensten.

Voorbeeld functienamen
Commercieel medewerker, communicatie adviseur, grafisch vormgever, manager communicatie, manager marketing en communicatie, maquettebouwer, medewerker PR en communicatie, presentatie en communicatie adviseur, presentatiemedewerker, strategisch marketeer.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.

Samenvattende niveauvergelijking Familie 13 Marketing-Communicatie (zoekwijzer)

Niveaublad 13 Marketing-Communicatie F
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie G
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie H
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie J
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie K
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie L
Niveaublad 13 Marketing-Communicatie M

13 Marketing-Communicatie alle niveaubladen F t/m M

Het bij het functieniveau passende salaris staat op voltijdsbasis (40 uur per week) vermeld in de salaristabellen. Cao-partijen spreken bij het aangaan van een nieuwe cao, soms tussentijds, af per welke datum alle salarissen worden verhoogd.

Bij indiensttreding kan een werknemer maximaal 1 jaar lager worden ingeschaald. Dat kan alleen in bijzondere omstandigheden, namelijk als de werknemer niet in staat is de functie direct volwaardig te vervullen, bijvoorbeeld in geval van omscholing, taalachterstand of herintreding.

Voor starters met een HBO- of TU diploma die in een bouwkundige of ontwerpende functie gaan werken geldt bij voldoende BIM vaardigheden salarisniveau F. Zonder voldoende BIM vaardigheden geldt salarisniveau E. Dezelfde afweging geldt ook voor deelnemers aan de beroepservaringsperiode.

Het vakantiegeld (de vakantietoeslag) bedraagt 8% van het brutoloon. Uitbetaling is uiterlijk in juni, of naar rato bij einde dienstverband.

Deelname aan het pensioenfonds PFAB is verplicht. Van de pensioenpremie wordt 55% betaald door de werkgever, 45% door de werknemer.

De cao à la carte biedt werknemers jaarlijks de mogelijkheid om een deel van het brutosalaris (of andere bronnen, zie het artikel) voor bepaalde doelen in te zetten. Dat kan ook een opleiding zijn waarvoor de werknemer (deels) zelf de kosten betaalt.

Als de locatie van de werkzaamheden verandert overleggen werkgever en werknemer over een passende vergoeding van de reistijd, (extra) reiskosten en eventuele verhuiskosten.
Voor vergoeding van reiskosten voor het woon-werkverkeer is in de cao niets opgenomen. Vaak wordt de norm voor belastingvrije vergoeding van de Belastingdienst gebruikt.

Een per 1 januari 2022 aflopende regeling tot slot betreft de levensloopregeling, alleen toegankelijk voor werknemers die voor 2012 reeds deelnamen. Nu nog inleggen kan fiscaal tegenvallen. Check je persoonlijke situatie.

In het jaarlijkse beoordelingsgesprek beoordeelt werkgever het functioneren en de ontwikkeling van werknemer. Als werknemer de functie normaal tot goed vervult, krijgt hij/zij in de salarisschaal een “periodiek” (bijvoorbeeld van H3 naar H4).

Is het maximum van de salarisschaal bereikt, dan is er bij goed functioneren nog 10% uitloop boven het schaalmaximum. 

Als een werknemer zich ontwikkelt naar een hoger functieniveau, dan stijgt ook het salarisniveau. Eerst kijk je welk salaris in de nieuwe salariskolom het meest overeenkomt met het huidige salaris (bij 40 uur). Vanuit dat bedrag krijgt de werknemer er – afhankelijk van ontwikkeling – ten minste een periodiek bij.

Artikel 19.1 - Handboek Functie-indeling

 1. Het handboek functie-indeling architectenbureaus maakt integraal onderdeel uit van de cao. Werkgever deelt werknemer in een functiefamilie in, daarbij worden de niveau-omschrijvingen in het handboek in aanmerking genomen. Het salaris van werknemer is in overeenstemming met de salarisschaal die hoort bij het functieniveau.  

Artikel 19.6 - Via uitzendorganisatie, detachering of inhuur

 1. De via een uitzendorganisatie, detachering of inhuur bij een derdenpartij ter beschikking gestelde arbeidskracht heeft recht op ten minste hetzelfde loon en indeling in dezelfde salarisschalen als welke gelden voor werknemers in dienst van het architectenbureau in gelijke of gelijkwaardige functies. De werkgever verzekert zich er van dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht volgens de beloningsbepalingen van dit hoofdstuk en deze cao wordt beloond.

 

Artikel 20 - Vaststellen van salaris en belonen op basis van vaste periodiek minimumbepaling

Op basis van de indeling in functiegroepen, stelt werkgever het salaris vast, overeenkomstig de bepalingen in art. 19. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen dat de functiegroepen/-niveaus B t/m N, zoals beschreven in het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus zijn gekoppeld aan de salarisschalen B t/m N.

 

Artikel 21 - Salaristabellen bij toepassing van artikel 20minimumbepaling

 1. De in de volgende tabel vermelde bruto-maandsalarissen gelden vanaf 1 juli 2019 bij een 40-urige werkweek en zijn inclusief 1,4% salarisverhoging per 1 juli 2019.

 

 1. De in de volgende tabel vermelde bruto-maandsalarissen gelden vanaf 1 januari 2020 bij een 40-urige werkweek en zijn inclusief een vast bedrag ter waarde van gemiddeld 1% (dit percentage is omgezet in een gelijk bedrag van € 31,- voor alle werknemers).

 

 1. De in de volgende tabel vermelde bruto-maandsalarissen gelden vanaf 1 juli 2020 bij een 40-urige werkweek en zijn inclusief 1,8% salarisverhoging per 1 juli 2020.

 1. De in de volgende tabel vermelde bruto-maandsalarissen gelden vanaf 1 januari 2021 bij een 40-urige werkweek en zijn inclusief een vast bedrag ter waarde van gemiddeld 1% (dit percentage is omgezet in een gelijk bedrag van € 32,- voor alle werknemers).

   

Artikel 22 - Aanloopschalen en bijzondere omstandigheden minimumbepaling

Werknemers die als gevolg van bijzondere omstandigheden niet in staat zijn direct bij aanvang van hun werkzaamheden de beoogde functie volwaardig te vervullen, kunnen bij indiensttreding tijdelijk lager worden beloond. Dat gebeurt op basis van de direct naastliggende lagere salarisschaal en mag maximaal een jaar duren. Die bijzondere omstandigheden betreffen bijvoorbeeld omscholing, taalachterstand of herintreding na langdurige afwezigheid.

Artikel 19.2, 19.3, 19.4 en 19.5 - Niveau E, F en G

 1. Afgestudeerden van HBO en TU starten voor zover zij in een bouwkundige of ontwerpende functie werkzaam zijn, op functieniveau E.
 1. Afgestudeerden van HBO en TU met voldoende BIM vaardigheden starten op functieniveau F.
 1. Medewerkers die aantoonbaar voldoen aan de eindtermen van de beroepservaringperiode worden, voor zover zij een ontwerpende functie vervullen, ingedeeld vanaf functieniveau G.
 1. Voor medewerkers die deelnemen aan de beroepservaringsperiode geldt dat zij gedurende die periode ingedeeld kunnen worden op functieniveau E (indien geen of onvoldoende BIM-ervaring of kennis) of functieniveau F (met voldoende BIM-kennis of ervaring).

Artikel 23 - Vakantietoeslagminimumbepaling

Werknemer heeft recht op een jaarlijkse vakantietoeslag van 8%. De vakantietoeslag wordt uiterlijk in juni uitbetaald en berekend over het salaris dat werknemer in de periode van juni vorig kalenderjaar tot en met mei van het lopend kalenderjaar heeft ontvangen. Bij beëindiging van het dienstverband ontvangt werknemer het bedrag aan vakantietoeslag waarop hij per einde dienstverband pro rata recht heeft.

Artikel 25 - Ouderdomspensioenminimumbepaling

 1. Voor alle werknemers is er de ouderdomspensioenregeling, waarvan de uitvoering is geregeld in het Pensioenreglement A en de statuten van Pensioenfonds Architectenbureaus (PFAB).
 1. De arbeidsovereenkomst eindigt op de dag voorafgaand aan de dag waarop werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of bij eerdere beëindiging door werknemer bij pensionering. Bij het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd gaan werkgever en werknemer met elkaar in gesprek over de eventuele wens en mogelijkheid een dienstverband aan te gaan nadat werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 1. Indien werknemer eerder met pensioen wil gaan, informeert hij werkgever.
 1. Het bestuur van PFAB stelt de hoogte van de pensioenpremie vast. Die premie kan bewegen tussen de 18% en 26% van de pensioengrondslag. Cao-partijen stellen de lastenverdeling van de pensioenpremie vast. 55% van de totale premie komt ten laste van werkgever en 45% ten laste van werknemer.

Artikel 28 - Cao à la carte standaardbepaling

Elke werknemer kan gebruik maken van de cao à la carte-regeling op grond van onderstaande bepalingen.

 1. Bronnen en doelen
  Als bronnen kunnen worden ingezet: maximaal 5% van het bruto maandsalaris, maximaal 5 bovenwettelijke vakantiedagen, de vakantietoeslag, de 13e maand (of equivalent), de winstdeling, de meeruren bij deeltijdarbeid. De bronnen kunnen worden ingezet voor de volgende doelen: het kopen van extra verlofdagen en betaling van contributie ten behoeve van het lidmaatschap van een vakbond en/of functioneel relevante beroepsvereniging door middel van de inzet van brutoloon. Per jaar kunnen uit de bronnen maximaal 15 dagen worden gekocht. Het is op bureauniveau mogelijk om extra doelen af te spreken op verzoek van de medezeggenschap.

 2. Dagwaarde
  De dagwaarde van een dag wordt berekend per 1 januari van het jaar waarin werknemer deze dag inzet als bron of bestemt als doel. hierbij geldt de volgende formule:
  * en/of andere vaste betalingen, conform het Pensioenreglement.

 3. Jaarlijks keuze maken
  Eenmaal per kalenderjaar is er per bureau één keuzemoment waarop iedere werknemer in de gelegenheid wordt gesteld voor het komende kalenderjaar zijn keuze te maken ten aanzien van de bronnen en doelen. Werkgever en werknemer zullen met inachtneming van de structuur en organisatie van het bureau de gemaakte keuzes en afspraken schriftelijk vastleggen. Bij tussentijdse indiensttreding krijgt de nieuwe werknemer op dat moment gelegenheid om zijn keuze kenbaar te maken.

Artikel 26 - Werkzaamheden en vergoedingen buiten standplaats  minimumbepaling

 1. Werkgever en werknemer maken passende afspraken over de vergoeding van reisuren als de locatie van werkzaamheden (standplaats) verandert. Uitgangspunt bij deze afspraken is dat de vergoeding van de reistijd afhankelijk is van de duur van de afspraak en de reisafstand.
 1. Als een werknemer als gevolg van zijn functie en werkzaamheden (tijdelijk) moet verhuizen, dan worden de daaruit voortvloeiende kosten in redelijkheid door werkgever vergoed.

Artikel 27 - Levensloopregeling  minimumbepaling

 1. De levensloopregeling staat vanaf 2012 alleen open voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal
  € 3.000, - (inclusief rendement) op hun levensloopregeling hadden staan; voor deze deelnemers geldt een overgangsrecht.
 1. Als een werknemer onder het overgangsrecht de inleg voortzet, geldt als voorwaarde dat over inleg die vanaf
  1 januari 2012 heeft plaats gevonden of nog gaat plaatsvinden, geen levensloopverlofkorting meer wordt opgebouwd.
 1. De levensloopregeling eindigt op 31 december 2021. Het resterend saldo wordt dan integraal uitgekeerd.

Artikel 24 - Periodiekenminimumbepaling

 1. Als werknemer in een jaar tenminste zes maanden feitelijke werkervaring heeft opgedaan bij een werkgever in een bepaalde functie, is er – bij goed functioneren – recht op een periodiek. Werknemer heeft bij goed functioneren recht op een periodiek voor zover hij het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt.
 1. De plicht voor werkgever om een periodiek zoals beschreven in lid 1 toe te kennen vervalt:
  1. Individueel;
   als werknemer de invulling van de functie aantoonbaar niet heeft gerealiseerd. Werkgever moet de redenen van het niet toekennen van de periodiek schriftelijk onderbouwen aan betrokkene.
  2. Collectief;
   als het niet toekennen van een periodiek voor alle werknemers geldt. De maatregel is bedoeld om verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen en moet worden aanvaard door 4/5 deel van werknemers die erdoor wordt getroffen.
   De medezeggenschap wordt door werkgever vooraf geïnformeerd en bij voorkeur betrokken bij het inlichten van werknemers. Werkgever doet schriftelijk melding aan Stichting Fonds Architectenbureaus van zijn besluit geen periodieken toe te kennen.