CAO

Salaristabellen

Tot september 2023 geldt de salaristabel per 1 januari 2023. Hierin is de verhoging verwerkt van enerzijds een vast bedrag (29 Euro) en anderzijds een percentuele verhoging (3,25%). 
Vanaf 1 september geldt een nieuwe tabel waarin de salarisstijging van 3,75% is verwerkt.

Je vindt de salaristabellen van de lopende cao op de pagina Downloads onder het kopje Cao.