CAO

Protocollen

 1. Functiehandboek
  In 2019/2020 wordt het functiehandboek herzien en vernieuwd. Daarin ook ruimte voor rollen en taken met  aansluiting op de veranderende arbeidsmarkt met behoud van de meetbaarheid van functies in relatie tot de loonschalen.

 2. Reparatie derde WW-jaar
  In het eerste half jaar van 2019 wordt een enquête gehouden onder alle bij het pensioenfonds voor architectenbureaus ingeschreven werknemers in de branche. Hun mening wordt gevraagd over de wenselijkheid van een reparatie van het derde WW-jaar en de Wet Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid (WGA). Die mogelijkheid bestaat, de vraag zal zijn of daar bij werknemers voldoende behoefte aan bestaat. Als een meerderheid van de werknemers voor is, zal het vervolgens zo spoedig mogelijk worden ingevoerd.

 3. Duurzame inzetbaarheid
  Cao-partijen willen een betere balans tussen privé en werk(druk). Welke factoren spelen daarin een belangrijke rol. Dat betreft oorzaak en oplossing. Die verkenning wordt als vervolg op het project Warmlopen voor de toekomst gestart.
  Ook wordt  onderzocht of een digitaal loket met informatie en instrumenten ter inspiratie en invulling van duurzame inzetbaarheidselementen (financieel) haalbaar en nuttig is voor de architectenbranche.