CAO

Functiehuis: wat is hetzelfde gebleven?

  • De bestaande functies binnen bureaus blijven leidend: er is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige praktijk.
  • Voor de toepassing van de nieuwe functie-indeling wordt de in het bureau bestaande eigen functieomschrijving vergeleken met de nieuwe functiefamilies en ijkfuncties.
    Deze zijn in nauw overleg met bureaus en medewerkers tot stand gekomen.
  • Vervolgens geldt: functie-indeling = salarisindeling. Ook in de nieuwe situatie zijn op deze hoofdregel uitzonderingen mogelijk, waarover afspraken zijn gemaakt in de cao (de uitzonderingen zijn nu explicieter omschreven).