CAO

Functiehandboek

In het volledige functiehandboek (pdf):

  • wordt in het eerste deel stapsgewijs de wijze van indeling van functies uitgelegd inclusief sleutelbegrippen als complexiteit, regelcapaciteit en afbreukverantwoordelijkheid;
  • worden in het tweede deel alle functiefamilies en functies omschreven (dit start op pagina 25). 

Actuele toevoeging
In een online tabel met functiefamilies zijn twee later opgestelde groepen actuele voorbeeldfuncties toegevoegd: