CAO

Functiehandboek

In het volledige functiehandboek wordt stapsgewijs de wijze van indeling van functies uitgelegd inclusief sleutelbegrippen als complexiteit, regelcapaciteit en afbreukverantwoordelijkheid. In het tweede deel worden alle functiefamilies en functies omschreven. 

Functiehandboek

Niet in het functiehandboek opgenomen, maar in de online tabel met functiefamilies zijn de twee groepen actuele voorbeeldfuncties: