CAO

Artikel 9

 1. Er is een Geschillencommissie Arbeidszaken Architectenbureaus.
 1. Werkgever en werknemer kunnen de Geschillencommissie inschakelen voor:
  1. het behandelen van een geschil over uitleg of toepassing van de cao.
  2. het behandelen van een beroepszaak in verband met de functie-indeling zoals genoemd in artikel 19 van de cao.
  3. het behandelen van interpretatieverschillen tussen werkgever en werknemer over artikel 16 inzake overwerk tot en vanaf functiegroep J.
  4. bij onduidelijkheid over de situatie en de status van het genoemde in artikel 18 (werknemer- of opdrachtnemerschap) wenen partijen zich tot de geschillencommissie.
 1. De uitspraak van de Geschillencommissie heeft de kracht van een bindend advies als werkgever en werknemer dan wel opdrachtnemer i.g.v. artikel 18 lid 3 daar beiden om verzoeken.
 1. De samenstelling, werkwijze, bevoegdheden en kosten van de Geschillencommissie zijn geregeld in de geschillenregeling die is opgenomen in bijlage 6.