CAO

Artikel 9.1

Op basis van de indeling in functiegroepen, stelt werkgever het salaris vast, overeenkomstig de bepalingen in art.8. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

  1. De functiegroepen/-niveaus B t/m N, zoals beschreven in het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus, zijn gekoppeld aan de salarisschalen B t/m N.