CAO

Artikel 5.1, 5.2, 5.4 en 5.5

  1. Zowel werkgever als werknemer moet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk en met redenen opzeggen.
  1. Als het een opzegging om een dringende reden betreft, zoals bedoeld in artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, moet die reden schriftelijk en onmiddellijk worden meegedeeld.
  1. Voor werknemer met een contract voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van één maand. Daarvan kan schriftelijk worden afgeweken.
  1. Voor werkgever gelden de wettelijke opzegtermijnen:

Duur arbeidsovereenkomst

Lengte opzegtermijn

Korter dan vijf jaar

1 maand

Vijf jaar of langer, maar korter dan 10 jaar

2 maanden

Tien jaar of langer, maar korter dan 15 jaar

3 maanden

15 jaar of langer

4 maanden