CAO

Artikel 36

  1. Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.
  1. Werknemer heeft per vakantiejaar recht op 240 uur vakantie op basis van een dienstverband van 40 uur per week (bestaand uit 160 (4×40) wettelijke vakantie-uren en 80 (2×40) bovenwettelijke, cao- vakantie-uren).
  1. Werknemer heeft per vakantiejaar recht op:
    1. 16 uren extra vakantie met ingang van het vakantiejaar, waarin hij 50 jaar of ouder wordt
    2. 32 uren extra vakantie met ingang van het vakantiejaar, waarin hij 55 jaar of ouder wordt;
    3. 48 uren extra vakantie met ingang van het vakantiejaar, waarin hij 60 jaar of ouder wordt.