CAO

Artikel 2a en b

In deze cao wordt verstaan onder:

 1. architectenbureau
  Een architectenbureau verricht architectenwerkzaamheden.

 2. architectenwerkzaamheden
  1. Het ontwerpen van gebouwen of van vernieuwingen, veranderingen, uitbreidingen of restauraties van gebouwen in de ruimste zin des woords.
   en/of

  2. Het in een juridische en/of organisatorische constructie met de onder 1 genoemde werkzaamheden uitsluitend of in overwegende mate verrichten van een of meerdere van de volgende activiteiten:
   – het maken van het bestek;
   – het maken van bouwvoorbereidingstekeningen;
   – het maken van de begroting;
   – het verrichten van werkzaamheden die voortvloeien uit het uitvoeringscontract;
   – het maken van uitvoeringstekeningen;
   – het voeren van de directie en projectmanagement;
   – het verrichten van de oplevering;
   – het verrichten van (voor-)onderzoek, planvorming en gebiedsontwikkeling;
   – het maken van onderhouds- en beheersplannen;
   – het geven van architectonisch/bouwkundig advies;
   – het verrichten van andere werkzaamheden in samenhang met de hier voor onder 1 en 2 genoemde werkzaamheden.