CAO

Artikel 20

Op basis van de indeling in functiegroepen, stelt werkgever het salaris vast, overeenkomstig de bepalingen in art. 19. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen dat de functiegroepen/-niveaus B t/m N, zoals beschreven in het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus zijn gekoppeld aan de salarisschalen B t/m N.