CAO

Artikel 2 t, p en n

t. standaardbepaling

Van toepassing op werkgever en werknemers. Afwijking hier van is niet toegestaan.

 

p. minimumbepaling

Van een minimumbepaling kan niet ten nadele van werknemer worden afgeweken.

 

n. keuzebepaling

Bepaling die het mogelijk maakt voor werkgever en werknemers vakantie collectief vast te stellen en verlofdagen collectief op te nemen.