CAO

Artikel 19.2, 19.3, 19.4 en 19.5

  1. Afgestudeerden van HBO en TU starten voor zover zij in een bouwkundige of ontwerpende functie werkzaam zijn, op functieniveau E.
  1. Afgestudeerden van HBO en TU met voldoende BIM vaardigheden starten op functieniveau F.
  1. Medewerkers die aantoonbaar voldoen aan de eindtermen van de beroepservaringperiode worden, voor zover zij een ontwerpende functie vervullen, ingedeeld vanaf functieniveau G.
  1. Voor medewerkers die deelnemen aan de beroepservaringsperiode geldt dat zij gedurende die periode ingedeeld kunnen worden op functieniveau E (indien geen of onvoldoende BIM-ervaring of kennis) of functieniveau F (met voldoende BIM-kennis of ervaring).