CAO

Artikel 17

 1. De geldende wet- en regelgeving is van toepassing. Het recht op transitievergoeding geldt bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van tenminste 24 maanden.
 1. Er is geen recht op een transitievergoeding:
  1. als werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt / zelf ontslag neemt;
  2. als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer;
  3. als werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  4. bij surseance van betaling of faillissement van werkgever;
  5. als werkgever in de schuldsanering zit.
 1. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt:
  1. werknemers van 50 jaar of ouder ontvangen geen hogere transitievergoeding.
  2. in geval van slechte bedrijfseconomische omstandigheden wordt de transitievergoeding voor medewerkers met een doorlopende arbeidsovereenkomst die gesloten is voor 1 mei 2013 maximaal berekend vanaf die datum.
 1. De transitie- en inzetbaarheidskosten door werkgever gemaakt voor werknemer kunnen worden verrekend met de transitievergoeding voor zover passend binnen wettelijke kaders.
 1. Indien een transitievergoeding van toepassing is bedraagt deze minimaal € 500, -, verrekenbaar met gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten.

NB. Er is een wetswijziging op komst, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Daarin wordt een transitievergoeding vanaf eerste werkdag toegekend. Beoogde ingangsdatum 1 januari 2020.