CAO

Artikel 16

  1. Overuren tot functiegroep J worden in overleg tussen werkgever en werknemer uitbetaald of als vrije tijd opgenomen.
  1. Een werknemer vanaf functiegroep J wordt geacht zelf te kunnen sturen op inzet van uren. Een uitloop van geplande werkzaamheden behoort daarom bij de functie.