CAO

Artikel 13

  1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de afgesproken einddatum.
  1. Bij een dienstverband van tenminste zes maanden dat eindigt op een concrete einddatum deelt werkgeer werknemer schriftelijk het einde of de voortzetting mee uiterlijk een maand voor de einddatum.
  1. Bij de aankondiging van een voortzetting deelt werkgever mee tegen welke voorwaarden hij dat wil doen.
  1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met een werknemer die de beroepservaringsperiode doorloopt, eindigt na het behalen van het certificaat, indien dat binnen de looptijd van de arbeidsovereenkomst is of op einddatum van het contract, indien genoemde situatie zich niet voor het einde van de arbeidsovereenkomst voordoet.