CAO

Artikel 10

Werkgever en werknemer ondertekenen bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval:
a. de naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
b. de datum van indiensttreding;
c. de duur van de arbeidsovereenkomst als deze voor bepaalde tijd is;
d. de plaats(en) (van) waar(-uit) werknemer werkt;
e. de functie, de functiefamilie en het functieniveau;
f. het bruto maandsalaris;
g. de geldende arbeidsduur per week;
h. dat de cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst