CAO

Artikel 10

Werkgever en werknemer ondertekenen bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval:
a. De naam en woonplaats van werkgever en werknemer.
b. De datum van indiensttreding.
c. De duur van de arbeidsovereenkomst als deze voor bepaalde tijd is.
d. De plaats(en) (van) waar(-uit) werknemer werkt.
e. De functie, de functiefamilie en het functieniveau.
f. Het bruto maandsalaris.
g. De geldende arbeidsduur per week.
h. Dat de cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.