CAO

Artikel 10

Werkgever en werknemer ondertekenen bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval:
a. de naam en woonplaats van werkgever en werknemer.
b. de datum van indiensttreding.
c. de duur van de arbeidsovereenkomst als deze voor bepaalde tijd is.
d. de plaats(en) (van) waar(-uit) werknemer werkt.
e. de functie, de functiefamilie en het functieniveau.
f. het bruto maandsalaris.
g. de geldende arbeidsduur per week.
h. dat de cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.