CAO

Artikel 21 lid 3

Een werknemer kan een extra salarisschaal worden toegekend bij het mede-leidinggeven aan een bureau of het structureel beter presteren dan op basis van de functiebeschrijving mag worden verwacht, bijvoorbeeld op creatief of commercieel terrein, in verband met de complexiteit van de uit te voeren opdrachten, de continuïteit van het bureau en de kwaliteit van leidinggeven.