Overige onderwerpen

De meest voorkomende  risico’s liggen op het gebied van beeldschermwerk en werkdruk, deze oplossingen in de arbocatalogus worden door inspectie SZW getoetst. Daarnaast geeft SFA in dit deel informatie over en oplossingen voor risico’s in de kantooromgeving en van ongewenst gedrag.

Onder Kantooromgeving vallen onderwerpen als binnenklimaat, toegankelijkheid en werkplekken (opstelling, oppervlak).
Onder Ongewenst gedrag gaat het over hoe je met elkaar omgaat op de werkplek (wat te doen bij pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie).