Nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid

In het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 is afgesproken dat er een nieuwe balans wordt gezocht tussen flexibiliteit en zekerheid. Waar moeten opdrachtgevers en zzp'ers op letten als zij zaken gaan doen.

Opletpunten opdrachtgever

 • Als opdrachtgever is het van belang om het werk bij voorkeur als een dienst of een product te formuleren.
 • Iemand die komt werken en hetzelfde doet als een werknemer en in feite in dezelfde gezagsverhouding staat, zit al snel in een fictief dienstverband ook al noemt hij zich zzp'er.
 • Als het werk alleen op de werkplek (tijdens kantooruren) bij opdrachtgever kan worden gedaan, is dat ook kwetsbaar.
 • Als het werk dan ook nog in hoofdzaak op aanwijzing van de directie of (senior)architect gebeurt, neigt het naar werknemerschap.
 • Als dan het enige verschil met een werknemer de betaling op factuurbasis is, dan is het punt van schijnzelfstandigheid snel bereikt.

Opletpunten opdrachtnemer

 • Als iemand als zelfstandig gevestigde opdrachtnemer opdrachten wilt aannemen, zijn dit de punten van aandacht.
 • VAR-verklaring, btw-nummer, KvK. Die formaliteiten zijn niet zo ingewikkeld overigens, maar het dwingt de zzp'er wel om na te denken over zijn plannen en verwachtingen daarvan.
 • Het aantal opdrachtgevers is van belang, maar het is niet zo dat er permanent drie of meer opdrachtgevers moeten zijn. Dat beeld kan verdeeld zijn over de jaren. Let op! Eén opdrachtgever, nauwelijks investeringen gedaan, geen aantoonbare activiteiten om andere projecten te verwerven, geen eigen werkplek en precies doen wat de opdrachtgever zegt, maakt een zzp'er kwetsbaar.
 • Verwachte aantal uren opgeven bij aanvraag VAR verklaring, ook het bedrag aan investeringen. Een ondernemer investeert, wil winst maken. Waar wordt in geïnvesteerd. Die vraag sluit aan op het businessplan. Eigen hard- en software bijvoorbeeld (BIM), website, werkplek, marketing. Hoe komt de zzp'er aan zijn opdrachten, welke acties worden daartoe ondernomen.
 • Denk na over een samenwerking aangaan met anderen, het delen van investeringen en kosten, marketing, reclame.
 • Hoe ziet die samenwerking er dan uit. Een netwerkconstructie bijvoorbeeld of een collectief met een rechtsvorm zoals een coöperatie, een maatschap of een bv. Dan stuurt de rechtspersoon een factuur. Check of de dienst of het product ook door anderen geleverd kan worden en niet alleen afhankelijk is van die ene zzp'er en zijn aanwezigheid op het bureau van de opdrachtgever.
 • Investeer in uitbreiding van netwerk, de grootste valkuil is terug gaan naar de oude werkgever, weer hetzelfde werk doen bij wijze van spreken (of niet bij wijze van spreken) met dezelfde leiding. Inhoudelijk is er dan niets veranderd, dat is linke zzp-soep.
 • Maak tijd vrij voor acquireren. Acquisitie begint altijd met nee, de tweede en de derde keer ook. Kwestie van doorbijten. Anderen vallen af, u gaat door. Investeer in kennis en vaardigheden. Budgetteer een opdracht, spreek een dienst af voor een vast bedrag, formuleer de werkzaamheden helder, neem daar verantwoordelijkheid voor, leg dat vast.
 • Onderzoek wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost, hoeveel geld er voor pensioen kan worden gereserveerd. Bereken een uurbedrag op basis van de kosten (en de beoogde winstmarge) en het aantal uren dat u wilt werken in een jaar. Daar kan op gestuurd worden, meer acquisitie als het tegenvalt en het valt in het begin meestal tegen, later ook overigens. Dan wordt ook duidelijk wat het betekent om ja te zeggen tegen een lager dan gewenst uurbedrag. Hoe steviger zzp'ers in hun schoenen staan, hoe beter onderhandeld kan worden.