Werknemers moeten in alle fasen van hun werkzame leven werk kunnen verrichten dat aansluit op hun capaciteiten en ambities en de mogelijkheden die werkgever biedt. Het is een gezamenlijk belang voor werkgever en werknemer om vitaal, duurzaam inzetbaar, gemotiveerd en met plezier te kunnen werken op een voor werknemer en werkgever acceptabel niveau.

Medewerkers zijn er zelf verantwoordelijk voor om te zorgen dat ze een gezonde plezierige functie/werkplek hebben of zoeken, waarin ze zelf goed tot hun recht komen. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid door medewerkers betekent, dat medewerkers:

  • inzicht hebben in wat ze willen, wat ze kunnen en waar hun passie ligt;
  • zoeken naar mogelijkheden om hun behoeften, mogelijkheden en wensen te realiseren in hun werk;
  • zelf aan het stuur zitten en zelf initiatief nemen;
  • zichzelf blijven ontwikkelen;
  • zorgen voor een goede balans tussen werk en privé
  • zelf ook werk maken van hun eigen toekomst.

De organisatie daarentegen moet in haar duurzame inzetbaarheidsbeleid stimuleren dat medewerkers in de betreffende organisatie ook daadwerkelijk inzetbaar kúnnen zijn. De cultuur en werkwijze in de organisatie moet zodanig zijn dat het vanaf binnenkomst een vanzelfsprekendheid is dat medewerkers zich ontplooien en ontwikkelen, zodat ze voor zichzelf en voor de organisatie het meest productief kunnen zijn. Dit geldt voor jonge en oudere medewerkers en alles hier tussenin.

De cao architectenbureaus wil duurzame inzetbaarheid bevorderen. Onder andere door het persoonlijk budget, de studiekostenregeling en de gesprekscyclus.

 

Duurzame inzetbaarheid en de cao architectenbureaus

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever. Het vraagt van beiden een investering.

Investeren vanuit medewerker  Investeren vanuit organisatie
 Initiatief nemen en sturen  Gesprekscyclus
 Inzicht in competenties en passie  Opleiding en ontwikkeling
 Ontwikkelen  Persoonlijk budget / ontwikkelvoucher
 Balans werk-prive  Arbeidsomstandigheden
 Werken aan gezondheid  Gezondheidsmanagement
 ..............  ..............

Duurzame inzetbaarheid kan alleen vorm krijgen als werkgever en werknemer in dialoog met elkaar gaan en afspraken op maat maken. Alleen dan kan een win-win situatie ontstaan.

Om architectenbureaus en medewerkers te faciliteren om te werken aan duurzame inzetbaarheid hebben cao-partijen onder andere afspraken gemaakt over:

  • de gesprekscyclus (artikel 20 en bijlage 1 cao architectenbureaus)
  • de studiekostenregeling (artikel 21 en bijlage 2 cao architectenbureaus)
  • de ontwikkelvoucher (artikel 22 en bijlage 2 cao architectenbureaus)
 

Anderen over inzetbaarheid

Een creatieve dialoog voor volwassen arbeidsrelaties.
Aukje Nauta over de vraag hoe organisaties volwaardige arbeidsrelaties krijgen

Wie heeft er belang bij Employability.
Tom Horn en Cécile Gorter

Aukje Nauta (UvA) over duurzame inzetbaarheid

Loek Hermans over duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je er voor dat je personeel duurzaam inzetbaar is? En wat is duurzaam inzetbaar nou precies?

Je werk of je leven

Een fimpje over het belang van een dialoog tussen leidinggevende en medewerker: over een volwaardige en gezonde arbeidsrelatie, gelijkwaardigheid, duurzaamheid, inzetbaarheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Daar wordt je blij van.

Iedere werknemer moet – om vitaal en gezond te blijven - in elke levenfase een evenwicht vinden tussen zijn ontwikkeling en de uitdagingen die zich aandienen
Cao Architectenbureaus, hoofdstuk VI

Fictief interview met Jeroen Bakker (31) van De Architectencombinatie