Scholingsplan voor architectenbureau: waarom en hoe?

De meeste architectenbureaus hebben de ambitie om iets met hun bureau te bereiken. Dat is alleen mogelijk met goede en goed opgeleide mensen. Voor het op peil brengen of houden van uw team is een scholingsplan nuttig. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een bureau met zijn medewerkers de overstap wil maken naar een Bouw Informatie Model (BIM).

Scholing is een instrument van personeelsbeleid om de kwaliteiten van medewerkers en de eisen die aan de functie worden gesteld op elkaar te laten aansluiten. Vanwege voortdurende veranderingen in het werk is het nodig om de deskundigheid, de kennis en vaardigheden van werknemers op peil te houden. Daarnaast is het maatschappelijk van belang om de kwaliteiten van mensen zo optimaal mogelijk te benutten.

Tip: zie ook de pagina's 157-159 van de (papieren) studiegids 2014 van de BNA Academie.

 

Scholings- en ontwikkelingsplan sluiten op elkaar aan

Een scholingsplan voor een bureau en een ontwikkelingsplan voor een medewerker die op elkaar aansluiten, versterken elkaar.