De bureau-intermediair: omdat werken op een architectenbureau teamwork is

Om te bevorderen dat binnen de architectenbureaus het onderlinge gesprek op gang komt over onderwerpen als ontwikkeling, de gesprekscyclus, inzetbaarheid, een leven lang leren hebben cao-partijen in de architectenbranche de bureau-intermediair in het leven geroepen.

  • Lees meer over de bureau-intermediair
  • Lees meer over medezeggenschap; u vindt hier onder andere  informatie over de medezeggenschap in kleine, middelgrote en grote bureaus en voorbeeldmateriaal.

 

Bureau-intermediair in het kort

De bureau-intermediair is de contactpersoon tussen werkgever en werknemers over het personeelsbeleid in het algemeen en de cao in het bijzonder. Op bureaus waar geen personeelsvertegenwoordiging (vanaf 10 tot 50 medewerkers) of ondernemingsraad (vanaf 50 werknemers) is vertegenwoordigt hij het personeel naar de werkgever op het gebied van personeelszaken en de cao.

De verkiezing van de bureau-intermediair is vormvrij, de keuze wordt in onderling overleg bepaald. Bij de bureaus met een personeelsvertegenwoordiging (vanaf 10 werknemers) of een ondernemingsraad (vanaf 50 werknemers) maakt de bureau-intermediair deel uit van de medezeggenschap.