In de architectencao 2015-2017 hebben cao-partijen gekozen voor het bevorderen van een gelijk speelveld voor werknemers én opdrachtnemers/zzp-ers, ofwel een vergelijkbare beloning voor dezelfde werkzaamheden.
Het landschap verandert intussen zo snel dat het bij ons de vraag opriep: is het interessant om een andere invalshoek voor de traditionele cao te onderzoeken, een beroepencao? Een beroepencao houdt in: een arbeidsvoorwaardenpakket dat iemand meeneemt als hij naar een organisatie in een andere branche of bedrijfstak overstapt.
Daarom start SFA een verkenning naar een beroepsgebonden cao, samen met het CAOP: hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is medefinancier.

Waarom zou een beroepencao interessant kunnen zijn?
Werken in een bedrijf kan tijdelijk zijn, maar een beroep blijft, al is dat aan verandering en innovatie onderhevig. Die tijdelijkheid geldt ook voor werken in een bedrijfstak of een branche, beroepen zwermen uit. Arbeidsvoorwaarden die alleen in een bedrijf of specifiek voor een branche gelden, kunnen een belemmering zijn voor een overstap buiten de branche, terwijl het beroep daar welkom is. De vraag die we ons stelden is: wordt arbeidsmobiliteit gediend met een specifiek op het beroep gerichte cao?
Dit zou stabiliteit en zekerheid geven in arbeidsvoorwaarden, denk bijvoorbeeld aan het kunnen meenemen van opleidings- & ontwikkelingsbudget en pensioen.

Juridische hersenkrakers
Een beroepencao geldt voor een hele beroepsgroep, ongeacht de sector of contractvorm waarin de beroepsbeoefenaren werken. De verkenning moet duidelijk maken of de beroepencao juridisch haalbaar is, voor welke beroepen die geschikt is, de omvang van een beroep, wat zo'n cao kan regelen en vooral wat de toegevoegde waarde kan zijn.
Er zitten lastige vragen bij, bijvoorbeeld wie er aan tafel zitten bij cao-onderhandelingen en ook hoe het is gesteld met de werkingssfeer, zeker als een beroep in meerdere sectoren voorkomt. En wie bepaalt in zulke situaties dan welke cao van toepassing is?

Wat houdt de verkenning in?
De verkenning bestaat uit twee fasen. De eerste bestaat uit bestudering van literatuur, expertinterviews en een juridische verkenning. Dat levert onder meer een groslijst van beroepen op, waarvoor de beroepencao mogelijk geschikt is. Daaruit wordt een aantal geselecteerd voor verdieping in de tweede fase.
in ieder geval wordt in de verdiepingsfase het beroep van architect onderzocht, waarbij meteen de vraag opkomt hoe breed de reikwijdte het beroep is. Binnen een architectenbureau bijvoorbeeld: hoort een projectleider of een BIM-modelleur er ook bij, om er eens twee te noemen. En hoe zit het dan met de overige ondersteuning?

Bouwstenen en checklist
Indien de beroepencao wenselijk en technisch haalbaar is, willen de onderzoekers een aantal bouwstenen formuleren plus een checklist met antwoord op de vraag wanneer zo'n cao meerwaarde heeft. We hebben een jaar de tijd en zijn inmiddels in gesprek met verschillende branches over mogelijk gedeelde belangen. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en bevindingen.

Meedenken of vragen?
Als je vragen of opmerkingen hebt, graag!
Neem contact op met Huub de Graaff, per e-mail mailto:info@sfa-architecten.nlof telefonisch 06 538 035 40.