Workshop gesprekken en praktische kennis

Het is voor bureau-intermediair, OR  van belang dat hij in een duidelijke context opereert. Wat zijn gespreksonderwerpen van belang, hoe verhoudt zich zijn rol in de tijd, welke doelen zijn nuttig om in het vizier te houden, welke vaardigheden en kennis zijn belangrijk.

Workshop
Gesprekken en praktische kennis voor de bureau-intermediair staan centraal.

  • ‘Collectieve beleving’ personeel- en bureaubeleid. Wat is nodig aan informatie, wederzijds, hoe kan het efficiënter, hoe kan geïnvesteerd worden in het beleid, dus ook de koers van het bureau.
  • Hoe zien OR, bureau-intermediair en leiding het in gesprek komen en blijven nu en over 2 jaar.
  • OR en bureau-intermediair zijn woordvoerder en aanspreekpunt. Hoe kan hij de sfeer goed raken, hoe brengt hij het gevoel op de werkvloer over, hoe vertaalt zich dat naar  medezeggenschap, welke informatie is van belang.

En in het verlengde hiervan kunnen aan de orde komen:

  • Hoe voert OR en bureau-intermediair de gesprekken, welke bagage is nuttig en nodig. Met aandacht voor gesprekstechniek, verschillende belangen, doelen wegen en bij elkaar brengen.
  • Hoe wordt OR en bureau-intermediair gekozen, hoe wordt medezeggenschap georganiseerd in de verschillende bureaugroottes (1-10/15, 10/15-50, 50>).

Voor wie?
Bureau-intermediairs en OR-leden. Ook werkenden en werkgevers in de architectenbranche zijn welkom.

Duur en datum
De workshop duurt in beginsel een dagdeel en wordt op een centrale plaats georganiseerd als er voldoende deelnemers zijn. Naar behoefte kan een vervolgactiviteit op maat worden georganiseerd.

Kosten
De bijdrage in de kosten bedraagt € 50,- per persoon.

Interesse in deelnemen of vervolg
Mail