Elementen van de gesprekscyclus

Een gesprekscyclus is – zoals het woord aangeeft – doorlopend. Naast het functioneringsgesprek kunnen meerdere gesprekken worden gehouden, die met elkaar een goed beeld kunnen opleveren van prestaties, gevoelens en omstandigheden. Een manier is om per periode (jaar) de onderwerpen enigszins te onderscheiden. Opgeteld zijn het – samenhangende en richtinggevende – gesprekken: in de praktijk worden de onderwerpen vaak gecombineerd in het functioneringsgesprek. Het is het overwegen waard om de onderwerpen gescheiden te houden.

Jaarplan of doelstellingengesprek
In het jaarplan- of doelstellingengesprek maken medewerker en leidinggevende afspraken over te bereiken doelstellingen in de komende periode. Het gaat daarbij om resultaatdoelstellingen – ‘wat er bereikt moet worden‘ en ontwikkel­doel­stellingen – ‘wat er geleerd gaat worden‘. Een jaarplan- of doelstellingengesprek is tweezijdig.
Ontwikkelingsafspraken kunnen nader worden uitgewerkt in een ontwikkelings­plan.

Voortgangsgesprek
Tijdens het voortgangsgesprek bespreken medewerker en leidinggevende wat de voortgang is met betrekking tot gemaakte afspraken in het jaarplangesprek. Een voortgangsgesprek is tweezijdig. Zo nodig kunnen extra voortgangsgesprekken plaatsvinden.

Beoordelingsgesprek
In het beoordelingsgesprek kijkt de leidinggevende samen met de medewerker terug op de afgelopen periode. De leidinggevende geeft aan of deze tevreden is over het functioneren van de medewerker. Tevens geeft hij aan wat de resultaten zijn van de afspraken over persoonlijke ontwikkeling en te behalen doelstellingen. Het beoordelingsgesprek is eenzijdig. De medewerker kan wel zijn visie op zijn functioneren geven.

Tip:
in een paar minuten inzicht in de compententies voor huidige en/of toekomstige functie?
Doe de compententiescan!

 

Wat is de competentiescan?
Functiehandboek en competentiemanual zijn vrij uitgebreide documenten. De competentiescan is eenvoudiger en maakt deze materie toegankelijk. De scan werkt als een spiegel op de competenties die aan de functies in het functiehandboek zijn gekoppeld. Invullen kost slechts enkele minuten.

Wat levert de competentiescan op?

De uitkomst kan dienen als inspiratie voor ontwikkeling en als input voor de gesprekscyclus. Bespreek in hoeverre u beelden deelt en verken vervolgens samen wat stappen kunnen zijn in uw ontwikkeling en loopbaan.

Maatwerk voor eigen bureau

SFA adviseert om eerst te kijken of je met de reguliere competentiescan het gesprek kunt voeren.
Het instrument biedt ook een iets technischer middel: in de competentiescan kan een werkgever maatwerk competentieprofielen aanmaken, onder de tab ‘bureauprofiel’. In een bureau kunnen iets andere competentieprofielen gelden dan in het functiehandboek.
In het geval van maatwerk is het raadzaam om de bureau-intermediair te betrekken.

Start scan en opslaan

Start hieronder de competentiescan door op de afbeelding te klikken.
De uitkomsten kunnen worden opgeslagen als pdf.

competentiescan

 

 

 

Haal meer uit het functiehandboek

Het functiehandboek is gemaakt voor de inschaling van functies. Het kan - in combinatie met competentiemanual en loopbaanpaden - ook worden gebruikt voor:

  • hr-beleid
  • gesprekscyclus
  • loopbaan & ontwikkeling
  • werving & selectie

Klik hier en bekijk de presentatie:
Handboek Functie-indeling Architectenbureaus. Haal meer uit het functiehandboek.

Met de knop rechts onderin kunt u door de presentatie bladeren.