Volwaardige arbeidsverhouding

In een volwaardige arbeidsverhouding gaan leidinggevende en medewerker jaarlijks in gesprek over elkaars functioneren. Door dat elk jaar te doen, wordt voorkomen dat gesprekken alleen plaatsvinden als er problemen zijn. Een functioneringsgesprek kan verschillende gezichten hebben:

  • als het goed gaat, om dat uit te spreken en te bespreken hoe het nog beter kan;
  • als het gewoon (goed) gaat, ook om te bespreken hoe het beter kan;
  • als het slecht gaat, om te bespreken hoe dat komt en hoe het beter kan.

 

Gesprekscyclus: waarom?

Een gesprek op zijn tijd doet de onderlinge samenwerking en de ontwikkeling van de medewerker en de organisatie goed. Ter ondersteuning van de informele dialoog is het goed een formele gesprekscyclus binnen het bureau te organiseren. Dat zet werkgever en medewerkers ertoe aan om regelmatig en gericht met elkaar te praten, onderlinge afspraken vast te leggen, de voortgang daarvan door te nemen en waar nodig elkaar bij te sturen.