SFA-helpdesk & een stap verder

Producten en diensten voor de branche

SFA wil architectenbureaus en degenen die daar werken handreikingen doen om te werken aan de toekomst.
In Doen wat nodig is! zijn producten en diensten op verschillende niveaus hiervoor te vinden:

  • Kritisch kijken: Doe ik wat nodig is?
  • De praktijk: Doe ik de goede dingen?
  • Praktische ondersteuning: Wat heb ik nodig?

Helpdesk
Wie vragen heeft naar aanleiding van Doen wat nodig is, kan de helpdesk benaderen.

Een stap verder: advies en begeleiding op maat
SFA kan - telefonisch of 'live' - met u meedenken over wat in uw specifieke situatie nodig is om te doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het samen werken aan een update van het verdienmodel van uw bureau, om het begeleiden van de dialoog, of om het inrichten van de gesprekscyclus of de medezeggenschap.

Voor wie?
Voor architectenbureaus en degenen die daar werken.

Interesse
Mail