Een leven lang leren

Met een beroepsopleiding als zodanig ben je er niet. Een leven lang leren is in een snel veranderende bouwwereld een noodzaak voor elke praktiserende architect en voor alle medewerkers op het architectenbureau. Permanente beroepsontwikkeling is van belang voor een goede concurrentiepositie en een goede arbeidsmarktpositie. In het kader van een leven lang leren kan worden gedacht aan opleidingen en trainingen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing, maar ook aan het gericht opdoen van ervaring. Denk bijvoorbeeld aan het onder begeleiding van een ervaren collega uitvoeren van een nieuwe taak of aan het maken van een studiereis.
Er zijn vele aanbieders van bij- en nascholing. De BNA heeft voor architectenbureaus een eigen BNA Academie opgericht.

Aanknopingspunten voor medewerkers en leidinggevenden om met permanente beroepsontwikkeling aan de slag te gaan, zijn te vinden op de pagina's werken aan inzetbaarheid en gesprekscyclus.

 

Studiekostenregeling

In artikel 30 en bijlage 2 van de cao 2015-2017 zijn afspraken vastgelegd over studiekosten.

Hoe kun je een leervraag beantwoorden

Aan de slag gaan met inzetbaarheid kan een leervraag opleveren. De ene leervraag is echter de andere niet. En niet elke leervraag is te beantwoorden met een scholing. Er zijn ook leervragen die geholen zijn met coaching of een vorm van stage.

Soms ligt het accent bij een leervraag op theoretische kennis, een andere keer op praktische vaardigheden. De ene keer is veel tijd en geld beschikbaar, de andere keer niet. Ook de gewenste doorlooptijd van de leervraag kan verschillen.

Deze powerpointpresentatie geeft op hoofdlijnen een overzicht van mogelijkheden: voor de beeldvorming.