HET SECTORPLAN IS AFGEROND!  GEEN AANVRAAG MEER MOGELIJK.

Het Sectorplan Architecten geeft tijdelijk financiële steun voor het versterken van competenties en is bestemd voor alle werkenden in de branche: werknemers, bureau-eigenaren en zelfstandig werkenden. (Let op: aanvraag alleen door werkgever of zzp-er.)
Als branche/aanduiding geldt voor het sectorplan de inschrijving in de Kamer van Koophandel (SBI code 71.11 Architecten).


Er is subsidie beschikbaar voor:
- de beroepservaringperiode
- workshop intern ondernemerschap 
- BIM introductiecursus

Het sectorplan loopt tot 18 mei 2017 (het BIM onderdeel loopt iets eerder af). De subsidie wordt na afronding van de activiteit verstrekt, de voorwaarden en procedure vindt u op de webpagina Aanvraagprocedure. Indienen van de subsidieaanvraag kan tot 1 juni 2017.
Verstrekking vindt plaats volgens het principe: wie het eerst komt. Dient u een subsidieverzoek daarom zo snel mogelijk in na afronding van de activiteit. 

Doel van het sectorplan is om de branche te ondersteunen bij het kwalitatief gereed maken voor de toekomst. Een toekomst die nieuwe eisen stelt aan architecten en nieuwe vaardigheden vereist om een antwoord te hebben op de maatschappelijke ontwerp- en bouwopgaven van de toekomst.