Informatie sectorplan architecten

In de rechterkolom treft u praktische informatie aan over mogelijke subsidies voor het versterken van compententies van werkenden in de architectenbranche.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen over het sectorplan? Neem contact op dan met SFA, info@sfa-architecten.nl.

Het sectorplan architecten is aangevraagd door SFA, mede namens samenwerkende organisaties BNA (academie) en vakorganisaties FNV, De Unie en CNV.