Informatie sectorplan architecten

In de rechterkolom treft u praktische informatie aan over mogelijke subsidies voor het versterken van compententies van werkenden in de architectenbranche.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen over het sectorplan? Neem contact op dan met SFA, info@sfa-architecten.nl.

Het sectorplan architecten is aangevraagd door SFA, mede namens samenwerkende organisaties BNA (academie) en vakorganisaties FNV, De Unie en CNV. 


Het sectorplan architecten is per 18 mei 2017 afgelopen,
ook de uiterste datum voor het indienen van een subsidieaanvraag - 1 juni 2017 - is inmiddels verlopen.
Het indienen van een nieuwe subsidie-aanvraag is daarom niet meer mogelijk.

Komen er in de toekomst nieuwe subsidies beschikbaar voor architectenbureaus, dan zal SFA daarover informeren via de nieuwsbrief.