SFA, stichting fonds architectenbureaus, heeft een paritair bestuur waarin werkgevers en werknemers in gelijke mate zijn vertegenwoordigd. Er zijn drie werkgeversleden, benoemd door de brancheorganisatie BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus). De drie werknemersleden zijn afkomstig van werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie.

20180529...

Bestuursvergadering SFA op 29 mei 2018
Vanaf links vooraan tafel: Joke Willekes (SFA), Huub de Graaff (directeur SFA), Jerry Piqué (CNV), Osman Yildiz (FNV, voorzitter), Huug Brinkers (De Unie), Gert-Jan Groeneveld (DJGA architecten), Jasper Kraaijeveld (BNA), Victor Frequin (OZ architects, secretaris/penningmeester) en Joke Kwakernaak (ARCO architecten)
Maak kennis met onze bestuursleden 


Producten en diensten

De missie van SFA is het bevorderen van het werken in architectenbureaus, zowel het sociaaleconomisch functioneren van bureaus als het welzijn van de mensen. Daartoe biedt SFA de volgende diensten en producten:

 • SFA  draagt in opdracht van de cao-partijen zorg voor de totstandkoming van de cao architectenbureaus. SFA informeert over de cao en ontwikkelt beleid voor toepassing van cao, in relatie tot het arbeidsrecht.
  Als onderdeel van de cao zorgt SFA voor het opstellen en actualiseren van het functiehandboek. 
   
 • SFA biedt een helpdesk voor het stellen van individuele vragen of vertrouwelijke bespreken van problemen.
  SFA licht toe en legt uit, vanuit haar onafhankelijke positie. Ontstaat er een conflict, dan kan dit worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de SFA. Ook kan SFA verwijzen naar in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten.
   
 • SFA stelt modelcontracten beschikbaar voor het opstellen van arbeids- of opdrachtovereenkomsten.
  Ook zijn andere downloads beschikbaar, ten behoeve van werken in de branche en loopbaanontwikkeling.
   
 • SFA biedt via vertrouwde samenwerkingspartners (loopbaan)advies en coaching tegen gereduceerde prijzen.

 • SFA biedt daarnaast cursussen en workshops voor individuele medewerkers en integrale bureaus.
   
 • SFA monitort wijzigingen op het gebied van relevante wet- & regelgeving: waar raken deze wijzigingen de werkpraktijk in de architectenbureaus? SFA informeert werkenden in de branche over de praktische consequenties en denkt mee over oplossingen. 
   
 • SFA volgt veranderingen in de branche en voert projecten uit: hoe gaat werken er in de toekomst uitzien? Waar is innovatie in werken nodig of gewenst? Hoe kan SFA op veranderingen anticiperen zodat zij haar dienstverlenende taak goed kan blijven uitvoeren?
   
 • SFA biedt  instrumenten aan als een digitale arbocatalogus en RI&E instrument, zodat bureaus aan de wet arbeidsomstandigheden (Arbowet) kunnen voldoen.