Als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik hier

NIEUW: MODELOVEREENKOMST BEROEPSERVARINGPERIODE


Cao-partijen hebben afgesproken dat met deelnemers aan de beroepservaringsperiode langer een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden gesloten dan is bepaald in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De WWZ geeft twee jaar / drie contracten bepaalde tijd als maximum. Door het cao-akkoord kunnen werkgevers met TU-afgestudeerden na de WWZ-termijn voor 1 extra jaar een tijdelijk contract sluiten. Bij werknemers die een Academie van Bouwkunst volgen is dat na de WWZ-termijn maximaal 3x een jaarcontract voor bepaalde tijd. Dat is bij beide maximaal 1 jaar langer dan de reguliere opleidingsduur.

Doel van deze buitenwerkingstelling WWZ?
Deelnemers aan de beroepservaringsperiode krijgen hiermee extra tijd om de titel architect te halen, bij dezelfde werkgever.

De modelarbeidsovereenkomst buitenwerkingstelling WWZ wordt gebruikt als een verlenging na twee jaar / drie contracten gewenst is. Deze modelovereenkomst is te vinden op de webpagina Modelcontracten.


 
naar boven »

NIEUWE MODELOVEREENKOMSTEN PROJECT


Projectovereenkomst met werknemer

Naast de bekende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd, is het ook mogelijk om met een werknemer een projectovereenkomst te sluiten. Dit kan interessant zijn, er zitten ook haken en ogen aan. Door een projectovereenkomst kan een medewerker langer dan de twee jaar WWZ aan een project werken, zonder dat dit tot een vast contract leidt. Wel belangrijk om te weten: ligt het project tijdelijk stil dan mag de werknemer niet aan een ander project gaan werken. Het is ook niet mogelijk om meerdere projectovereenkomsten tegelijk met de werknemer af te sluiten.

Projectovereenkomst met opdrachtnemer/zzp-er
Er is ook een projectovereenkomst voor samenwerking met opdrachtnemer/zzp-er opgesteld. Met een zzp-er is het wel mogelijk om meerdere, overlappende projectovereenkomsten te sluiten.

De projectovereenkomst werknemer en de projectovereenkomst opdrachtnemer/zzp-er staan op de webpagina Modelcontracten.

 
naar boven »

ANDERE VERNIEUWINGEN


http://www.sfa-architecten.nl/mailing/uploads/docs/120/Foto-Brandi-Redd-voor-Unsplash.jpg


SFA controleert op dit moment alle bestaande modelovereenkomsten. Veel is al vernieuwd, binnenkort volgt onder andere de vernieuwde model oproepovereenkomst. 

Mail SFA gerust bij vragen over de modelovereenkomsten!  
info@sfa-architecten.nl


Volg SFA ook op Twitter @sfarchitecten  

 
naar boven »
 
 
Colofon
De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft tot doel activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van architectenbureaus. De nieuwsbrief van de SFA houdt u hiervan op de hoogte. De Nieuwsbrief verschijnt tenminste acht maal per jaar. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons dan een reactie.
 
Stichting Fonds Architectenbureaus
Postbus 19606
1000 GP Amsterdam
Jollemanhof 14
1019 GW Amsterdam
info@sfa-architecten.nl
www.sfa-architecten.nl