Als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik hier

Huidige cao & informele aftrap onderhandelingen


De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2017. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vorige week gestart met een informele aftrap & kennismaking. Nuttig want de delegatie van de vakorganisaties is volledig vernieuwd.
De werkgevers worden vertegenwoordigd door Victor Frequin (zakelijk directeur OZ Architecten) en Renée Liefting (algemeen directeur Rijnboutt), ondersteund door Jasper Kraaijeveld (BNA). Namens de vakorganisaties zitten Osman Yildiz (FNV), Huug Brinkers (De Unie) en Robert Wonnink (CNV) aan tafel. Victor en Osman zijn respectievelijk voorzitter van caodelegatie werkgevers en werknemers. SFA organiseert, bereidt voor en werkt uit. Vier bijeenkomsten inclusief ruimte voor achterbanraadpleging zijn gepland. Het streven is eind april klaar te zijn.

http://www.sfa-architecten.nl/mailing/uploads/docs/112/cao-informele-kennismaking-en-aftrap.jpg
vlnr: Victor Frequin, Osman Yildiz, Huug Brinkers, Jasper Kraaijeveld, Huub de Graaff (SFA), Renée Liefting, Robert Wonnink

De lopende cao is algemeen verbindend verklaard met uitzondering van het hoofdstuk over opdrachtnemers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat niet akkoord met het opnemen van minimumtarieven. Het zou te veel tijd kosten (over de einddatum van lopende cao heen) om dit verschil van mening met ACM tot een goed einde te brengen. Daarom zijn cao-partijen akkoord gaan met het schrappen van de afspraken over opdrachtnemers en heeft BNA dat ook naar zijn leden gecommuniceerd. Cao-afspraken die algemeen verbindend verklaard zijn, gelden namelijk voor de hele branche. Het zou onbillijk zijn als afspraken over opdrachtnemers alleen voor leden van de BNA gelden. Wat overigens niet wegneemt dat het hoofdstuk naar volle overtuiging van cao-partijen is opgenomen op basis van redelijkheid, billijkheid, gelijkheid en fatsoen.

Doel van deze minimumtarieven was om binnen én tussen bureaus een gelijk speelveld te creëren, met als uitgangspunt gelijke beloning voor hetzelfde werk en dus ook: geen oneigenlijke concurrentie met arbeidsvoorwaarden. Juist in een tijd waarin het aandeel flexibele arbeid stijgt is het naar mening van cao-partijen belangrijk bureaus hierin te faciliteren. Het hoofdstuk met de minimumtarieven is hiermee een richtlijn geworden, bijvoorbeeld voor het berekenen van een fair uurtarief.

Cao-partijen betreuren dat het niet mogelijk was met ACM de discussie hierover tot een goed einde te brengen. Het Europees en Haags Hof hebben uitgespraken gedaan op basis waarvan het volgens cao-partijen mogelijk was om een cao te maken voor werknemers én opdrachtnemers. Die uitspraken zijn door ACM niet in zijn overwegingen betrokken.
De cao voor architecten liep als het ware nog te ver voor de troepen uit, het lijkt een kwestie van tijd voordat er nieuwe afspraken over werkrelaties komen. De regelgeving van arbeidsrelaties gaat de komende jaren veranderen, kijk maar naar de perikelen rond de wet DBA met als gevolg heftige reacties in de Tweede Kamer, maatschappelijke organisaties en werkenden zelf.

 
naar boven »

Nieuwe cao: een andere benadering


Het streven is de cao als kompas te gebruiken voor afspraken over werk en wat daar als nuttige en onlosmakelijke bagage aan is toegevoegd. Met ook logische en nuttige afspraken over duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld, over opleiding en ontwikkeling, over een flexibele omgang met de balans werk en privé en een praktische aansluiting met functiehandboek en pensioen. Zo simpel zou je naar een cao moeten kunnen kijken. Dat betekent een andere opzet (structuur, volgorde, opmaak) voor de komende cao.

In de afgelopen twee jaar heeft SFA zich in overleg met cao-partijen al nader verdiept in het functiehandboek, ook met steun van enkele architectenbureaus. Wat moet er anders, op korte en op lange termijn, wat is de trend?
Idem waar het handhaving betreft. Is een cao-politie iets van deze tijd? Of kan een cao zo opgezet en onderbouwd worden met relevante, op de praktijk aansluitende informatie dat er een zekere mate van vanzelfsprekendheid uit voortvloeit?
Voor dat laatste kiezen cao-partijen. SFA is al aan de slag om daar handen en voeten aan te geven.

Een gelijk speelveld is zo belangrijk voor iedereen. Concurreren op arbeidsvoorwaarden: uiteindelijk wordt iedereen daar slechter van, omdat het zelfs onbedoeld makkelijk uitspelen is voor opdrachtgevers.

 
naar boven »

De SFA voorzitter is weg, leve de voorzitter!


http://www.sfa-architecten.nl/mailing/uploads/docs/112/Victor-dankt-Gerard-(l)-voor-inzet-als-voorzitter-SFA.jpg
Victor Frequin dankt Gerard van Hees (links) voor zijn inzet voor SFA

Gerard van Hees (FNV) neemt na vier jaar afscheid als voorzitter. Niet omdat hij dat wil, maar omdat zijn werkgever hem fulltime nodig heeft in een andere branche, de verzekeraars. Zijn vertrek wordt door iedereen betreurd. Gerard en zijn menselijkheid, zijn humor, de durf om zijn nek uit te steken (caoo) en zijn bindende kwaliteiten hebben SFA en cao-partijen veel goeds gebracht.

Zijn opvolger, Osman Yildiz, kan meteen in de cao-onderhandelingen stappen. Hij heeft ervaring als bestuurder in de bouwsector. Osman wil bruggen slaan naar die sector en ook wil hij dichter bij de achterban gaan staan. Hij zal daarom aanschuiven bij diverse klankbord- en werkgroepen, en met enige regelmaat het gesprek aangaan.

http://www.sfa-architecten.nl/mailing/uploads/docs/112/Osman-Yildiz-nieuwe-voorzitter-SFA.jpg
Osman -Rotterdammer & vader van tweeling van 4- is de nieuwe SFA voorzitter  

 
naar boven »

Wat kunt u in het 1e kwartaal 2017 verder van ons verwachten?

 

  • Functiehandboek: er komen nieuwe voorbeeldfuncties, zowel voor BIM-taken als voor hybride, gemengde functies op de website van SFA (in februari);

  • Vervolg op succesvolle workshops anders samenwerken: nog enkele workshops met korting uit het sectorplan (februari tot mei);

  • Korting uit het sectorplan geldt nog tijdelijk ook voor de beroepservaringperiode en een introductiecursus BIM;
    Let op: de subsidie geldt nog maar beperkte tijd! Dien de aanvraag zo snel mogelijk in. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd, op is op.

  • Er komt -aanvullend op de modelovereenkomst geen gezagsverhouding (opvolger VAR)- een modelovereenkomst tot dienstverlening (in februari);

  • Start project concretiseren duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip, SFA gaat dit begrip invullen met heldere middelen en gebruiksaanwijzing, want het gegeven is zonneklaar: we moeten langer werken en dat bij voorkeur met werkplezier en mogelijkheden geschikt voor alle leeftijden (project vanaf april).


Vragen? Mail ons! info@sfa-architecten.nl
En/of volg ons ook op Twitter @sfarchitecten   

  

 
naar boven »
 
 
Colofon
De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft tot doel activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van architectenbureaus. De nieuwsbrief van de SFA houdt u hiervan op de hoogte. De Nieuwsbrief verschijnt tenminste acht maal per jaar. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons dan een reactie.
 
Stichting Fonds Architectenbureaus
Postbus 19606
1000 GP Amsterdam
Jollemanhof 14
1019 GW Amsterdam
info@sfa-architecten.nl
www.sfa-architecten.nl