Modelfuncties zijn voorbeelden voor functieomschrijvingen. Ze omschrijven functies, typerend voor een functiefamilie en niveau, aansluitend op de systematiek van het functiehandboek.

Waar kun je modelfuncties voor gebruiken?
De model functieomschrijvingen kunnen bureaus ondersteunen & inspireren bij het opstellen van de eigen functiebeschrijvingen binnen het bureau.
Ook geeft een model functieomschrijving een beeld van typerende werkzaamheden op een specifiek cao- en salarisniveau.

Wat is een modelfunctie of model functieomschrijving niet?
Een model functieomschrijving is géén standaardbeschrijving die op elk bureau toepasbaar is. Elk bureau richt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden namelijk anders in.

Downloads
Afzonderlijke omschrijvingen zijn als word-document beschikbaar, de verzamelde modelfunctieomschrijving als pdf.

Uit de functiefamilie 01a Architectuur

Uit de functiefamilie 01b Interieurarchitectuur
Uit de functiefamilie 01c Stedenbouw
Uit de functiefamilie 02 Technisch ontwerpen
Uit de functiefamilie 03 Projectcoördinatie
Uit de functiefamilie 10 Bureaucoördinatie
Uit de functiefamilie 13 Marketing&Communicatie


Alle modelfuncties