Voor een beeld over een mogelijke loopbaan
Wil je weten welke carrières mensen in de architectenbureau kunnen doorlopen? De loopbaanpaden geven hiervan een schematisch beeld.

In 2009 zijn gangbare loopbaanpaden in kaart gebracht voor vier bouwkundige vooropleidingen: MBO, HBO, WO en Academie van Bouwkunst.
Voor elke vooropleiding geldt dat veel bureaus aangeven dat de functionaris begint met ‘tekenen’. De rest van het pad loopt daarna uiteen.

Loopbaanpaden Architectenbranche