Wat is de competentiescan?
Functiehandboek en competentiemanual zijn vrij uitgebreide documenten. De competentiescan is eenvoudiger en maakt deze materie toegankelijk. De scan werkt als een spiegel op de competenties die aan de functies in het functiehandboek zijn gekoppeld. Invullen kost slechts enkele minuten.

Wat levert de competentiescan op?

De uitkomst kan dienen als inspiratie voor ontwikkeling en als input voor de gesprekscyclus. Bespreek in hoeverre u beelden deelt en verken vervolgens samen wat stappen kunnen zijn in uw ontwikkeling en loopbaan.

Maatwerk voor eigen bureau

SFA adviseert om eerst te kijken of je met de reguliere competentiescan het gesprek kunt voeren.
Het instrument biedt ook een iets technischer middel: in de competentiescan kan een werkgever maatwerk competentieprofielen aanmaken, onder de tab ‘bureauprofiel’. In een bureau kunnen iets andere competentieprofielen gelden dan in het functiehandboek.
In het geval van maatwerk is het raadzaam om de bureau-intermediair te betrekken.

Start scan en opslaan

Start hieronder de competentiescan door op de afbeelding te klikken.
De uitkomsten kunnen worden opgeslagen als pdf.

competentiescan

 

 

 

Na de competentiescan?

Competentiescan gedaan? Dan kunt u de balans opmaken van uw scores en kijken naar het totale beeld. Overheersen de punten die in orde zijn, de punten die nog ontwikkeling behoeven of de sterke punten. U kunt met uw leidinggevende in dialoog gaan over het beeld dat u heeft over uw competenties en bespreken in hoeverre deze uw beeld deelt. Verken vervolgens samen wat stappen kunnen zijn in uw ontwikkeling en loopbaan.
Vindt u het lastig om een beeld te vormen van te ondernemen vervolgstappen, dan denken wij graag even met u mee.